Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 5 Sayı: 2 A Note on Shifts in Turkey's International Trade Pattern* Öz   PDF
Çağaçan Değer
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) A POLICY SHIFT IN THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD: UKRAINE’S DYNAMICS VERSUS EUROPE Öz   PDF (English)
Barış Gürsoy, Sezgin Mercan
 
Cilt 8, Sayı 1 (2017) ALMANYA’NIN AB İÇERİSİNDEKİ LİDERLİK ROLÜ: ULUSLARARASI KRİZLER BAĞLAMINDA DIŞ POLİTİKADA SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM Öz   PDF
Can Büyükbay
 
Cilt: 2 Sayı: 1 ANALYSIS OF OTTOMAN ECONOMY ON THE BASIS OF IMARET’S ACCOUNTING RECORDS IN 14TH AND 17 TH CENTURIES Öz   PDF
Rustem Baris YESILAY, Ebru DOLUNAY
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) AVRUPA BİRLİĞİ BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE İŞSİZLİK ORANLARININ BELİRLEYİCİLERİ MEKANSAL EKONOMETRİ ANALİZİ Öz   PDF
Gülçin Gürel Günal, Altuğ Günal
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Avrupa’da Göç Politikalarının Ulusüstüleşmesi ve bir güvenlik Konusunda Dönüşü : Avrupa Göç Tarihinde Yeni Bir Dönem mi? Öz   PDF
Gökay ÖZERİM
 
Cilt: 2 Sayı: 2 BALKANLAR’DA OSMANLI HAKİMİYETİ VE SİYASAL MİRASI Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Caner SANCAKTAR
 
Cilt: 3 Sayı: 1 BATI ANADOLU’DA HAYATA GEÇİRİLEMEYEN BİR PROJE: İZMİR-ÇANAKKALE DEMİRYOLU Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Elif YENEROĞLU KUTBAY
 
Cilt: 4 Sayı: 2 BİLANÇOLAR İLE TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL YAPISININ DEGERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Dr. Gülben ÇALIŞ
 
Cilt 7 (2016) BİLİMSEL ALANDAKİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMLER: ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE İNOVASYONUNSOSYO-EKONOMİK ANALİZİ Öz   PDF
BURCU ŞENTÜRK, JÜLİDE KESKEN
 
Cilt: 4 Sayı: 1 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE BAŞARILI ÖĞRENCİ SEÇİMİ: EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Araş. Gör. Dr. Ural GÖKAY ÇİÇEKLİ, Araş. Gör. Ayşe KARAÇİZMELİ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) ÇALIŞANLARIN SESSİZLİK DAVRANIŞLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ATASÖZLERİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ Öz   PDF
Rasim Turhan, Nazlı Ayşe Ayyıldız Ünnü, Derya Kelgökmen İlic, Burak Çapraz, Jülide Kesken
 
Cilt: 3 Sayı: 2 CIVIL-MILITARY RELATIONS DURING THE PERIOD OF THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY IN TURKEY Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Uğur Burç YILDIZ
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Comparing the Financial Performance of Banks in Turkey By Using Promethee Method Öz   PDF
Füsun Gökalp
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) DEĞİŞEN PAZARYERİNDE TÜKETİCİ VE TÜKETİMİN ROLÜNE İLİŞKİN YENİ YAKLAŞIMLAR: ORTAK-ÜRETİM (CO-PRODUCTION) VE ORTAK-YARATMA (CO-CREATION) Öz   PDF
Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU
 
Cilt: 5 Sayı: 2 DİASPORA KAVRAMI BAĞLAMINDA ON İKİ ADA TÜRK TOPLUMU Öz   PDF
Fırat Yaldız
 
Cilt: 4 Sayı: 1 DIŞSAL TEKNOLOJİK ŞOKLAR VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş BOZKURT
 
Cilt: 4 Sayı: 2 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK GELİŞME: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ Öz   PDF
Khoich Aizhan, Madiyarova Diana
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Doktrinleşme Sürecindeki İnsani Müdahale : Nato’nun Kosova Müdahalesi ve Koruma Sorumluluğu Kavramı Öz   PDF
Zeynep Selin ACAR
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Dünya Fındık Talebinin Ekonometrik Analizi : Panel Veri Analizi (1970-2010 Öz   PDF
Dr. Utku Akseki
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Factors Affecting the Financial Performance of the Firms during the Financial Crisis: Evidence from Turkey Öz   PDF
H.Gökçehan DEMIRHAN, Waseem Anwar
 
Cilt 8, Sayı 1 (2017) HISTORICAL AND CONTEMPORARY EUROSCEPTICISM IN TURKEY: A SURVEY STUDY ON IR STUDENTS Öz   PDF (English)
Feride Aslı Ergül Jorgensen, Betül Aydoğan Ünal
 
Cilt: 4 Sayı: 1 INTERNATIONAL AND NATIONAL MODELS USED FOR MEASURING FESTIVALS’ ECONOMIC IMPACTS Öz   PDF
Kundi Viktória
 
Cilt: 4 Sayı: 1 INTERNATIONAL MIGRATION OUTFLOWS FROM HUNGARY, INFLOWS TO THE UK AS A TYPICAL EAST-WEST DIRECTION IN THE EU Öz   PDF
Pál Koudela, PhD
 
Cilt: 4 Sayı: 2 İŞ TATMİNİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: UŞAK TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Yrd.Doç.Dr. Sedat YUMUŞAK, Öğr. Gör. Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU, Harun YILDIZ
 
Toplam 70 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 > >> 


ISSN: 2149-0465