Editörler ve Kurullar

Editörler

  1. DergiPark Yardım
  2. Prof.Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye
  3. Doç.Dr. Cahit Aydemir, Baş Editör, Türkiye
  4. Prof. Dr. Behçet Oral, Dicle Üniversitesi Z.G.Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri
  5. Yrd.Doç.Dr Ömer Ergün, TestUser2Affiliation
  6. Doç.Dr. Ahmet Tarcan


ISSN: 1304-0278