Dergi geçmişi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan  HAKEMLİ bir dergidir. Dergi, sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. ESB Dergisi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez  yayımlanmaktadır. Bu dergi Açık Erişimli bir dergidir.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi; TUBİTAK/ULAKBİM TR dizin, EBSCO Publishing, ASOS, DOAJ, INDEXCOPERNICUS, arastirmax, CiteFactor, SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) ve Google Scholar Veri Tabanlarında taranmaktadır.

TUBİTAK/ULAKBİM TR dizin  için;

http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/ adresi kullanılabilir.

EBSCO Host veri tabanı için; sırasıyla "EBSCOhost Research Databases" ve "Academic Search Complete" linkleri tıklandıktan sonra arama adres çubuğuna "Electronic Journal of Social Sciences" ifadesi yazılmalı ve arama yapılmalıdır.

ASOS veri tabanı için; http://www.asosindex.com/ 

DOAJ için; http://www.doaj.org/openurl?genre=journal&issn=13040278 adresi kullanılabilir.

INDEXCOPERNICUS için; http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?name=Master&litera=E&start=120&skok=30

Dergi web adresleri: 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/,  www.esosder.org, www.esosder.comwww.e-sosder.com, www.e-sosder.org 

Elektronik Posta: info@esosder.orgISSN: 1304-0278