EVALUATION OF INTERDISCIPLINARY TEACHING APPROACH IN GEOGRAPHY EDUCATION

Mustafa SAĞDIÇ, Hilmi DEMİRKAYA
1.698 635

Öz


Öz
Bu araştırma, Türkiye'de görev yapan coğrafya öğretmenlerinin disiplinler arası öğretime ilişkin görüşlerinden yola çıkarak ortaöğretim kurumları coğrafya eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımını değerlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi; nitel araştırma desenlerinden olgu-bilim deseni uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, okul yöneticilerini uygulanan 'yarı yapılandırılmış görüşme formu' ile toplanmıştır. Görüşme kayıtlarının değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ilgili literatür göz önünde bulundurularak yorumlanmış ve ilgili paydaşlara yönelik bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya dersi, Coğrafya öğretmeni, disiplinler arası öğretim

Anahtar kelimeler


Coğrafya dersi, Coğrafya öğretmeni, disiplinler arası öğretim

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.30182