Sayı: 23

İçindekiler

BİR OPTİMAL PARASAL POLİTİKA İLKESİ OLARAK FRIEDMAN KURALI PDF
Hacer Oğuz
HADIMKÖY-BEYLİKDÜZÜ BAĞLANTI YOLU ÜZERİNDEKİ TRAFİK SIKIŞIKLIĞI PROBLEMİNİN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI PDF
Arif KEÇELİ-Mehmet KARAKUYU
HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE VOLATİLİTE VE OTOKORELASYON İLİŞKİSİ: EAR-GARCH MODELİ PDF
Cüneyt AKAR
FARKLI ALGILANAN DEĞER PERSPEKTİFİNE SAHİP KİŞİLERİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Nilgün SARIKAYA-Nihal SÜTÜTEMİZ- F.Anıl KONUK
OKUL ÖNCESİ ÇOCUK MERKEZLİ ÖĞRENME VE MÜZİK STRATEJİLERİ PDF
Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU
BAŞLICA SOSYO EKONOMİK SORUNLAR SUÇUN BELİRLEYİCİSİ OLABİLİR Mİ? TÜRKİYE'DE İLLER ARASI BİR ANALİZ PDF
Serap DURUSOY-Seyit KÖSE-Oğuz KARADENİZ
REEL SEKTÖR KUR RİSKİ YÖNETİMİNDE FORWARD VE OPSİYONLARIN PERFORMANS DEĞERLEMESİ: AMPİRİK BİR UYGULAMA PDF
Dilek LEBLEBİCİ TEKER-M. Barış AKÇAY- Gü AKÇAY
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİNANSAL HİZMET SEKTÖRÜNE ETKİLERİ PDF
Değer ALPER- Adem ANBAR
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ PDF
İlhan KAYA-Taner KILIÇ-Ahmet YILDIRIM
SINIF YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ PDF
Etem YEŞİLYURT-İbrahim ÇANKAYA
WHAT IS THE ROLE OF THE EVALUATORS TO IMPROVE SOCIETY (DONALD CAMPBELL'S EXPERIMENTING SOCIETY) PDF
Mustafa CİNOĞLU
ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMANIN YÖNETİMİNDE GÜCÜN KULLANIMI VE BİR ARAŞTIRMA PDF
Mehmet DENİZ-Mehmet ÇOLAK
TOPLAM KALİTE UYGULAMALARINDA KALİTE EL KİTABININ YÖNETİCİLER TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYİ VE KURUMSAL İŞLEYİŞE KATKISI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA PDF
Ferit KÜÇÜK
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PDF
Mustafa ÖZDEN- Ahmet KARA-Ahmet TEKİN
OSMANLIDA ADALET SİSTEMİ VE LATİFÎ TEZKİRESİNDE ŞİR NİHNÎ'NİN OSMANLI KDILARINA ELEŞTİRİLERİ PDF
İdris KADIOĞLU
TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞE YÖNELİK RİSK VE FAYDA ALGILAMALARI:Geleneksel ve Online Tüketicilerin Karşılaştırılması PDF
Reha SAYDAN
CEMİL MERİÇ'İN JURNAL'İNDE EDEBİYATÇILARIMIZDAN SEÇMELER PDF
Levent BİLGİ
DUYGUSAL ZEKA'NIN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
M. Yüksel ERDOĞDU
İTİBAR YÖNETİMİ: HALKLA İLİŞKİLERDE GÜVEN YARATMA PDF
Selma KARATEPE
OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (İSTİKLAL İLKÖĞRETİM OKULU ÖRNEĞİ) PDF
M. Cevat YILDIRIM-Burhanettin DÖNMEZ


ISSN: 1304-0278