Cilt 14, Sayı 55 (2015)

2015-GÜZ

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR DÜZEYLERİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) PDF
Kasım TATLILIOĞLU
İLKÖĞRETİM DÖNEMİNDEKİ ERGENLERDE ÜST-BİLİŞ İŞLEVLERİ İLE KARAR VERME VE DENETİM ODAĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PDF
Temel Alper KARSLI
UNRECORDED ECONOMY AND AUDIT PDF (English)
Murat TURGUT
ÖRGÜTSEL ADALET: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA PDF
Zeki YÜKSEKBİLGİLİ, Mustafa ÇÖPOĞLU, Osman GÜR
IMPROVEMENT OF SAFETY EDUCATION AND TRAINING FOR SEAFARING OFFICERS -GEMİ ZABİTLERİNİN GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PDF (English)
Ergün DEMIREL, Dinçer BAYER
INVESTIGATION OF SIXTH GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE ADVENTURE OF DEMOCRACY UNIT IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES PDF
İsmail Hakan AKGÜN
EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YABANCI DİL DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE SINIF KAYGILARININ İNCELENMESİ PDF
Volkan Lütfi PAN, Cenk AKAY
SEÇİM KAMPANYALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI: FACEBOOK ve 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ PDF
Mevlüt AKYOL
SOSYAL POLİTİKA ANLAMINDA AKTİF YAŞLANMA POLİTİKALARININ ULUSAL VE YEREL DÜZEYDEKİ ANALİZİ PDF
Murat ÇOLAK, Yunus Emre ÖZER
TÜRKİYE’DE İKAMET EDEN TÜKETİCİLERİN ÖZEL MARKALI ÜRÜNLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER PDF
Baran ARSLAN
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI PDF
İbrahim ÜMİT YAPICI
OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ PDF
Ahmet AKBABA, Birsen KAYA
OKULA DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZLIK SEBEPLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Önder ŞANLI, Mehmet ALTUN, Çetin TAN
TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN YİYECEK VE İÇECEK DEPARTMANINA YÖNELİK TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Ömer Akgün TEKİN, İsa DENİZ
TÜRKİYE’DE VOKAL MÜZİKTE PİYANO EŞLİK ALANINDA YAPILMIŞ YÜKSEK LİSANS, DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZLERİ PDF
Ece KAPTANOĞLU, Pınar ÇANAKÇI
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ PDF
Ferda AKGÜL, Engin KÜPELİ, İbrahim KIR
THE EVALUATION OF THE PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS CONCERNING THE OBJECTIVES OF THE CITIZENSHIP EDUCATION PDF (English)
Ramazan ÖZBEK, Bahadır KÖKSALAN
SPORDA ŞİDDET VE MEDYA ETKİSİ: BİR MAÇIN ANALİZİ PDF
Halil İbrahim MİL, Savaş ŞANLI
HASTA VE YAKINLARININ HASTA HAKLARI VE “HASTA HAKLARI BİRİMİ” HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE FAYDALANMA DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI PDF
Hasan Hüseyin TAYLAN, Temur BAYDOĞAN
KAMUDAKİ TAŞERON İŞÇİLER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ PDF
Gazanfer KAYA
İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN ALGILARI AÇISINDAN AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MÜŞTERİ PORTFÖYÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (MALATYA ÖRNEĞİ) PDF
Yavuz AKÇİ, Kazım KILINÇ
ERGENLERDE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİ AÇIKLAMADA BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN ROLÜ PDF
Ahmet BEDEL, Esra ULUBEY


ISSN: 1304-0278