Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 27 ÇEVİK ÜRETİM: OTOMOTİV ANA SANAYİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMENİN ÇEVİKLİĞİNİN ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AGILE MANUFACTURING: Ayrıntılar   PDF
Gülay COŞKUN KASAP, Deniz PEKER
 
Sayı: 30 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCAYA YÖNELİK TUTUMLARI Ayrıntılar   PDF
Orhan HANBAY
 
Sayı: 28 13 18 YAŞ ERGENLERİN GİYSİ SEÇİMİNDE EBEVEYNLERİN ETKİSİ Ayrıntılar   PDF
Soneser YURDAKUL, Gülçin ÜSTÜN
 
Sayı: 2 18 NİSAN 1999 GENEL SEÇİMLERİNİN TEK ADLI-İKİ TURLU (DAR BÖLGE) SEÇİM YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz
Yrd.Doç.Dr.Cemal ALTAN
 
Cilt 13, Sayı 51 (2014) 18.YÜZYILIN SON DÖNEMİNDE İSTANBUL’DAKİ ESNAF SİSTEMİNİN AHKÂM DEFTERLERİNE GÖRE SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ(1775-1793) Öz   PDF
M. Burak BULUTTEKİN
 
Sayı: 39 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN TÜRK VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Murat GÖKALP
 
Cilt 16, Sayı 60 (2017) 19. YÜZYILDA BİTLİS’TE ERMENİLER ve TOPLUMSAL HAYATTAKİ KONUMLARI Öz   PDF
Kasım ERTAŞ
 
Sayı: 3 1921 VE 1924 ANAYASAL DÜZENLEMELERİ BAĞLAMINDA ASKERİ BÜROKRASİNİN DEVLET TEŞKİLATI İÇİNDEKİ YERİ Öz
Arş.Gör.Hüseyin Murat IŞIK
 
Sayı: 6 1961 VE 1982 ANAYASALARI AÇISINDAN ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN ONAYLANMASI, YÜRÜRLÜGE GİRİŞİ VE DENETİMİ Ayrıntılar
Arş.Gör.Ezeli AZARKAN
 
Sayı: 39 1975-2011 RESİM/SANAT DERSLERİNİN DEĞİŞEN ADI VE İÇERİĞİNİN DERS SAATİ ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Eylem TATAROĞLU
 
Sayı: 36 1987 -2001 YILLARI ARASINDA ÇANAKKALE KENTSEL ALAN DEĞİŞİMİNİN LANDSAT ETM SENSOR PCI GÖRÜNTÜ İŞLEME YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Rüştü ILGAR
 
Sayı: 18 19.YÜZYILDA ABD MİSYONERLERİNİN MARDİN SÜRYANİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLERİ Ayrıntılar   PDF
Dr.İbrahim ÖZCOŞAR
 
Sayı: 1 2000 TCK TASARISINDA HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇLARI Ayrıntılar
Dr.Recep Gülşen
 
Sayı: 1 2001 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANMASI (ANAYASA'NIN 13. MADDESİ) : Öz
Doç.Dr.Hasan Tahsin FENDOĞLU
 
Sayı: 46 2004 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YENİ ANLAYIŞLAR: 1998 ÖĞRETİM PROGRAMINDAN FARKLILIKLARI AÇISINDAN BİR İNCELEME Öz   PDF
Mehmet GÜLTEKİN, Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Nur Leman GÖZ
 
Cilt 15, Sayı 57 (2016) 2008 FİNANS KİRİZİNİN KIRILGAN SEKİZLİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TEORİK BİR İNCELEME Öz   PDF
Mustafa METE, Gizem PEKMEZ, Ceylan KIYANÇİÇEK
 
Sayı: 18 2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLARIN ÜNİVERSİTELERE DEVREDİLMESİ Ayrıntılar   PDF
Yrd. Doç. Dr. Abidin DAĞLI
 
Cilt 15, Sayı 59 (2016) 3 NO’LU İSTANBUL AHKÂM DEFTERİNDE YER ALAN TARIMSAL İHTİLAFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Çiğdem KAVAK ÇEKEN
 
Sayı: 36 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA OKULA UYUM VE AKRAN İLİŞKİLERİ Öz   PDF
Hülya GÜLAY
 
Sayı: 41 7-11 YAŞ GRUBU KURUMDA VE AİLESİ YANINDA BÜYÜYEN KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARININ ANNE FİGÜRÜ ÇİZİMLERİNİN DUYGUSAL GELİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Aygen ÇAKMAK, Nilüfer DARICA
 
Sayı: 41 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİ İLE ZEK ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
İlhami BULUT, Meral ÖNER SÜNKÜR, Behçet ORAL, Mustafa İLHAN
 
Cilt 13, Sayı 51 (2014) A META-ANALYSIS STUDY COMPARING PROBLEM BASED LEARNING WITH TRADITIONAL INSTRUCTION Öz   PDF
Veli BATDI
 
Sayı: 13 A Solution for the Aged Turkish Social Security System: Private Pension Funds Ayrıntılar   PDF
Onur MÜMİNOĞLU/Suat TEKER
 
Sayı: 50 A STUDY ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING MODEL FOR UNDERGRADUATE PROGRAMS IN TOURISM Öz   PDF
Rahman TEMİZKAN, Saadet Pınar TEMİZKAN
 
Cilt 15, Sayı 56 (2016) A STUDY ON THE POSSIBLE EFFECTS OF HORIZONTAL AGREEMENTS BETWEEN AIRLINES REGISTERED IN TURKEY: A MANAGERIAL PERSPECTIVE Öz   PDF (English)
Ender GEREDE
 
Sayı: 6 ABD HUKUKUNDA ÇIKAR ÇATIŞMALARININ YOL AÇTIĞI VEKALETEN OY KULLANMA MÜCADELELERİ (PROXY CONTESTS) Ayrıntılar
Yrd. Doç. Dr. Mustafa CAN
 
Sayı: 26 ABDÜLHAK HMİD'İN DİLİNDEN ALT-KÜLTÜR ELEŞTİRİSİ Ayrıntılar   PDF
Hayrettin AYAZ
 
Cilt 13, Sayı 51 (2014) ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI Öz   PDF
İsmail UKAV
 
Cilt 15, Sayı 59 (2016) AFET ANTROPOLOJISI Öz   PDF
Nehir VAROL, Timur GÜLTEKİN
 
Sayı: 24 AFET RİSKİNİN SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI: AFET TAHVİLLERİ Ayrıntılar   PDF
Adem ANBAR
 
Sayı: 12 AHMET KUTSİ TECER'İN ŞİİRLERİNDE İMAJLAR Ayrıntılar   PDF
Prof. Dr. Himmet U
 
Sayı: 45 AİLELERİN TURİSTİK ÜRÜN SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN ROLÜ (YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA) Öz   PDF
Yusuf AYMANKUY, Uğur CEYLAN
 
Cilt 16, Sayı 60 (2017) AİLELERİN ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Atilla CAVKAYTAR, Oktay Cem ADIGÜZEL, Esra CEYHAN
 
Sayı: 45 AKADEMİSYENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Öz   PDF
Fadime Koç DAMGACI, Hasan AYDIN
 
Sayı: 33 AKTİF SPORCULARDA TİBİA UZUNLUĞUNUN BOY UZUNLUĞUNA ORANININ KADIN VE ERKEK SPORCULAR AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Okşan BAŞOĞLU
 
Sayı: 1 ALAN DIŞI OKUL DENEYİMİ II UYGULAMASININ KURUMSAL, YÖNTEMSEL VE GÜDÜSEL SONUÇLARI Öz
Arş. Gör. Selma ANŞIN
 
Cilt 15, Sayı 57 (2016) ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ARACILIK ROLÜ Öz   PDF
Ali Rıza İNCE
 
Sayı: 46 ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJİN BİÇİMLENDİRİCİ ETKİSİ Öz   PDF
Zeynep OKTU
 
Sayı: 16 ALMAN GEBRAUCHSMUSİK AKIMI, TÜRK MÜZİĞİ VE SELHATTİN İÇLİ Ayrıntılar   PDF
Arş.Gör.Gözde ÇOLAKOĞLU
 
Sayı: 33 ALMANYA'DA HALKLA İLİŞKİLER Öz   PDF
Makbule Evrim GÜLSÜNLER
 
Sayı: 46 ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİ Öz   PDF
Emel İŞTAR
 
Sayı: 17 ALTI SİGMA VE TOPLAM KALİTE Ayrıntılar   PDF
Gülay ÇALIŞKAN
 
Sayı: 22 ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayrıntılar   PDF
Ömer ÇİFTÇİ - Mehmet Akif ÇEÇEN - Deniz MELANLIOĞLU
 
Sayı: 45 AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ Öz   PDF
Yavuz CÖMERT, Gülhan SAĞIR
 
Sayı: 21 AN INVESTIGATION OF ENGLISH TEACHER CANDIDATES' PROBLEMS RELATED TO LISTENING SKILL Ayrıntılar   PDF
Yrd.Doç.Dr. Nilüfer BEKLEYEN
 
Cilt 14, Sayı 54 (2015) ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Haluk TANRIVERDİ, Berna Aydın KAVSUT
 
Sayı: 17 ANALYSE DU TRAGI-COMIQUE DANS LE THEATRE DE IONESCO Ayrıntılar   PDF
Yrd. Doç. Dr.Şengül KOCAMAN
 
Sayı: 17 ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ayrıntılar   PDF
Prof.Dr.Neriman ARAL/Dr.Aynur BÜTÜN AYHA ÜNAL
 
Sayı: 19 ANAOKULU VE ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ayrıntılar   PDF
Prof.Dr.Neriman ARAL/Dr.Aynur Bütün AYHA vd.
 
Sayı: 12 ANAYASAL İKTİSAT TEORISİNİ DOĞURAN ARAYIŞLAR Ayrıntılar   PDF
Dr. H.HaşimiGÜNEŞ/Yrd. Doç.Dr. Cahit AYDEMİR
 
Toplam 1086 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1304-0278