Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

304.898 89.684

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi’nin amacı, eğitim teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, değişik yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

ETKU Dergisi ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır.

Dergimizde yayınlanan çalışmaların Akademik Teşvik Ödemeleri Yönetmeliğine göre kaç puana karşılık geldiği ya da ne kadarlık bir tutarla ödüllendirileceği; Akademik Yükseltilmelerde hangi ölçütlerin yerine kullanılacağı konularında hiç bir bilgimiz yoktur.

Zira dergimize yayın gönderen değerli bilim insanlarımızın önceliklerinin bu türden yaklaşımlar olmadığının, tek amaçlarının alanımızdaki bilimsel gelişmelere katkı sağlamak olduğunun bilincindeyiz.

Duyurular

 

ÖNEMLİ: Adres Değişikliği

 
Dergimizin web adresi değişmiştir: http://dergipark.gov.tr/etku  
Yayın tarihi: 2017-01-11 Daha fazla...
 

Yeni Sayımız Yayında!

 
Dergimizin 2017 Kış Dönemi, 7. Cilt 1. sayısı yayınlanmıştır. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.  
Yayın tarihi: 2016-07-27 Daha fazla...
 

Yayınlanma Süreleri Hakkında

 
Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirme ve yayınlanma süreleri ile ilgili olarak sıklıkla bilgi istenmektedir. Bu sebeple, konuya ilişkin genel bir açıklama yapmamızın uygun olacağına karar verilmiştir.  
Yayın tarihi: 2016-07-14 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 7, Sayı 1

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

SOSYAL AĞ KULLANICILARI ARASINDA NOMOFOBİ YAYGINLIĞININ ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Deniz Mertkan Gezgin, Yusuf Levent Şahin, Soner Yıldırım
SANAL ÖĞRENME TOPLULUĞUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİ PAYLAŞMA DAVRANIŞLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ PDF
Ramazan Yılmaz
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİT’İ ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRE ETMEYE HAZIR OLMALARI: BİLGİ VE İNANÇTAKİ DEĞİŞİM PDF
Filiz Kuşkaya Mumcu
TERS YÜZ SINIF MODELİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ÇALIŞMALARA BİR BAKIŞ: İÇERİK ANALİZİ PDF
Betül Aydın, Veysel Demirer
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL UYUM SÜRECİNE YÖNELİK TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YAKLAŞIMINA DAYALI ÇEVRİMİÇİ ORYANTASYON UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ PDF
Suzan Duygu Bedir Erişti, Ozan Coşkunserçe
INTERNET USE FOR EDUCATIONAL PURPOSES: UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES AND OPINIONS ABOUT COPYRIGHTS PDF (English)
Murat Akçayır, Gökçe Akçayır
SOKRATİK DİYALOGDAN GÜNÜMÜZE YANSITMA VE YANSITICI SORULAR PDF
Bilal Atasoy, Halil İbrahim Yalın
MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ: BİR UYARLAMA ÇALIŞMASI PDF
Şahin Gökçearslan, Ebru Solmaz, Volkan Kukul
COMPUTER PROGRAMMING SELF-EFFICACY SCALE (CPSES) FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS: DEVELOPMENT, VALIDATION AND RELIABILITY PDF (English)
Volkan Kukul, Şahin Gökçearslan, Mustafa Serkan Günbatar
ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ ÖZ YETERLİKLERİ: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BÜTÜNCÜL BİR ANALİZ PDF
Ferudun Sezgin, Onur Erdoğan, Bilge Has Erdoğan


ISSN: 2147-1908