İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri

500.942 371.808
İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri Dergisi (ISSN 1304-9828), 1995-2008 yılları arasında yayımlanmıştır. Yeni adı "FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi"dir.

Sayı 25 (2008): Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Psikolojik Roman, Romana Yansıyan Yazar ve Türk Edebiyatındaki Bazı Örnekleri Üzerine Bir İnceleme PDF
Yunus AYATA, Necati TONGA
Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler PDF
Erhan AYDIN
Kemal Tahir'in Şairliği ve Şiirleri PDF
Sezai COŞKUN
Bavyera Devlet Kütüphanesi'nde Mahbuba Ait Benzetme Lafızlarını Açıklayan Bir Risale PDF
Muhittin ELİAÇIK
"Her vadide inşâd-ı şi're muktedir idi" Osmanlı Müellifleri'nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri PDF
İsmail GÜLEÇ
Millî Mücadele Döneminde Savaş Edebiyatımız PDF
Hacer GÜLŞEN
Altay Dillerindeki Bazı Ev Gereç Adları Üzerine PDF
Shoira USMANOVA
-(I)r-, -(U)r- Ekleri ve Fiillerde Kılınış ve Tarz Değişiklikleri Üzerine PDF
Adnan R. KARABEYOĞLU
Şevket Bulut'un "Kuyruğu Kesilen At" Hikayesi PDF
İhsan SÂFİ
Amerikan Irkını Ehlileştiren Türk Şefik Mahmud Sadık'ın Tekâmul Romanı Üzerine PDF
Seval ŞAHİN

Tanıtmalar

Prof. Dr. Mehmet Şeker, Ali bin Hüseyin el-Amâsî ve Tariku'l-Edeb'i PDF
Halil ÇEÇEN
Boeschoten, H ve Johanson L. Turkic Languages in Contact 2006 PDF
Nazmiye ÇELEBİ

Ek

Gökkubbe Yayınları PDF
 


ISSN: 1304-9828