Mu'inü'l-Mürid Yazmasının Metin Dışı Türkçe, Arapça ve Farsça Kayıtları Üzerine

Abid Nazar MAHDUM
700 174

Öz


Mu'inü'l-mürid, Türkmenlere dini bilgileri öğretmek için 14. yüzyılda yazıldığı belirtilen bir manzum Türkçe ilmihaldir. Bu eserde birtakım düzeltme veya nüsha farkları şeklinde değerlendirilebilecek yazılar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları beyitlerden oluşmaktadır. Ayrıca kitabın baş ve son kısmında Arapça, Farsça şiir ve nesir parçaları yer almaktadır. Makalede bu kayıtlar üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler


Mu'inü'l-mürid; Türkmen; Horezm; Haşiye; Fıkıh

Tam metin:

PDF