Sayı 1 (1995)

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Takdim

Başlarken PDF
 

Makaleler

Aynı Adı Taşıyan İki Osmanlı Müellifi (Âşık Mehmed b. Ömer) PDF
Mahmut AK
Şiirde "Eski" ve "Yeni" Meselesi PDF
Hasan AKAY
Cafer Tayyar Paşa'nın Esir Alınışı ve Esaret Hayatı PDF
Veysi AKIN
Safahât-Birinci Kitab'ın Devrinde Uyandırdığı Akisler PDF
M. Fatih ANDI
Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı PDF
Azmi BİLGİN
Sırp, Hırvat, Arnavut ve Makedon Dilleri Üzerine Türkçenin Etkisi PDF
Necat BİRİNCİ
-sA Eki Nedir? Kip Mi?, Zarf-Fill Mi? PDF
Hayati DEVELİ
Türkiye Türkçesi'nin Tarihî Kaynaklarından Carbognano'nun Grameri ve İmlâ-Telaffuz İlişkisi Bakımından Önemi PDF
Musa DUMAN
XVI. Asrın İlk Yarısında Divriği Kazâsı Vakıfları PDF
Ersin GÜLSOY
Türk Edebiyatının Mısır'da Unuttuğu Bir Şair : Aişe İsmet Teymur PDF
M. A. Yekta SARAÇ
Nevâyî'nin Sedd-i İskenderî Adlı Eserinde Tabîat Tasvirleri PDF
Hatice TÖREN
Yıldırım Ordular Grubunun Teşkili ve Faaliyetleri Hakkında Kısa Bir Değerlendirme (1917-1918) PDF
Zekeriya TÜRKMEN
Germiyanoğulları'nın Türk Kültür Hayatındaki Yeri PDF
Kemal YAVUZ

Tercümeler

Tanzimat ve İdil-Ural Tatarları Arasında Aydınlanma Hareketi PDF
Yahya ABDULLİN

Tanıtmalar

G. F. Settarov, Atamalar Dünyasına Seyahat PDF
Hayati DEVELİ
İ. V. Steblava, Ritm i Smılsl v Klassiçeskoy Tyurskoyazıçnoy Poezii PDF
Mehmet GÜMÜŞKILIÇ


ISSN: 1304-9828