Sayı 7 (1999)

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Türkçe'de Rubâiyyât-ı Hayyam Tercümeleri PDF
M. Fatih ANDI
Hacı İbrahim Efendi ve Dâru't-Ta'lîm Müessesesi PDF
Ahmet Turan ARSLAN
Dış Politika ve Siyasî Ahlâk PDF
Kemal BEYDİLLİ
Alanya Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekinin Varyantları PDF
Nurettin DEMİR
Klâsik Osmanlı Türkçesi Döneminde i/e Meselesine Dair PDF
Musa DUMAN
Rusça'dan Türkçe'ye Yapılan İlk Edebî Tercümeler Üzerine Bir Araştırma : Manzum Tercümeler PDF
Cafer GARİPER
Muallim Naci'nin Bir Trajedi Denemesi : Gazi Ertuğrul Bey PDF
Ramazan KAPLAN
Edebiyatın Gelişmesinde Tercümelerin Rolü : Tercüme Edebiyatı PDF
Emel KEFELİ
Asker-Siyaset İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası : Halaskâr Zabitan Grubu ve Faaliyetleri PDF
Kenan OLGUN
Doğu Türkçesi ile Yazılmış Leffüneşirli Bir Kasidenin Kaynakları Üzerine Düşünceler PDF
Ayşe Gül SERTKAYA
Tevârüd mü? Adaptasyon mu? Nazîre mi? Yoksa İntihâl Yani "Sirkat-i Şiir" mi? PDF
Osman Fikri SERTKAYA
Hikmetlere Göre Yesevîlik ve Orta Asya Kültür Tarihi Bakımından Önemi PDF
Mertol TULUM
Mizancı Murad'ın Yeni Bir Eseri : "İki Münevverin Hasbihâli" PDF
Abdullah UÇMAN
Türk Asıllı Mısırlı Yazar Muhammed Veliyyüddin Yeğen PDF
Hüseyin YAZICI

Tercümeler

Bulgarca ve Türkçe'de Dolaylamalar (Indirectives) Üzerine PDF
Lars JOHANSON
İlk Türk-Ukrayna İttifakı (1648) PDF
Omeljan PRITSAK

Belgeler

Ahmed Hikmet Müftüoğlu'nun Memuriyet Hayatına Dair Ek Bilgiler PDF
Adnan AKGÜN

Tanıtmalar

The Mainz Meeting Proceedings of the Seventh International Conference on Turkish Linguistics PDF
Musa DUMAN
Tunca Kortantamer, Nev'îzâde Atâyî ve Hamse'si PDF
Muhammet YELTEN

Ek

Dergimize Gelen Yayınlar PDF
 


ISSN: 1304-9828