Sayı 10 (2000)

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

Takdim

Takdim PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Hüsn ü Aşk'ta Gece Nûr-ı Siyahtan Aydınlığa PDF
Kudret ALTUN
Derleme Sözlüğü'nde Şimdiki Zamanla İlgili Veriler PDF
Nurettin DEMİR
XVII. Yüzyılda Bir Şâîr : Mehmed Sa'dî Çelebi PDF
Hasan Ali ESİR
Viguier ve Elemens de la Langue Turque Adlı Eseri PDF
Mehmet GÜMÜŞKILIÇ
Münşeat Mecmuaları ve Edebiyat Tarihimiz İçin Önemi PDF
Halil İbrahim HAKSEVER
Basîrî ve Türkçe Şiirleri PDF
Ahmet KARTAL
Mizahî Cinaslı Bir Risale PDF
Nihat ÖZTOPRAK
İmale ile Med Arasında bir Hata PDF
İskender PALA
Ali Emîrî Efendi ile Mehmet Fuad Köprülü Arasındaki Münakaşalar - I PDF
Nuri SAĞLAM
Tasavvuf Edebiyatında İçki Kavramına Giriş ve Yunus Emre Örneği PDF
M. A. Yekta SARAÇ

Divan Edebiyatı Hakkında

Tezkireler Sadece Biyografi Kaynakları Değil Aynı Zamanda Eleştiri Tarihimizin de Kaynaklarıdır PDF
Mustafa İSEN
Modern Dünyanın Kendi Klâsiklerine Yaklaşım Biçiminden Öğrenilebilecek Çok Şey Vardır PDF
Tunca KORTANTAMER
Bütün Şairler Büyük Tek Bir Şiiri Oluşturmak İçin Faaliyet Göstermişlerdir PDF
Cemâl KURNAZ
Bir Şairi Değerlendirmedeki Yöntem : Ortak Malzemenin Kullanılışı ve İfade Şekli PDF
Günay KUT
Türk Edebiyatı, Türk Tarihi ve Türk Dili Tarihine Paralel Olarak Yeniden Ele Alınmalıdır PDF
Kemal YAVUZ

Tercümeler

Uygur Alfabesi Hakkında PDF
A. M. ŞÇERBAK

Tanıtmalar

Janseyit Qanseyitulı Tüymebayev, Indikativniye Formı Glagola v Kazaxskom Yazıke PDF
Mehmet KUTALMIŞ
Jaklin Kornfilt, Turkish PDF
Fikret TURAN
L. N. Gumilöv, Eski Türkler, Türk. Terc. D. Ahsen Batur PDF
Muallâ Uydu YÜCEL

Ek

İlmî Araştırmalar (1-10. Sayılar) Dizin PDF
 


ISSN: 1304-9828