Sayı 13 (2002)

Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Abdurrahman Nureddin Paşa PDF
Abdulkerim ABDULKADİROĞLU
Mesnevilerde Mektup Tarzı Anlatım PDF
H. Dilek BATİSLAM
Eski Türkiye Türkçesinde "İstek Kipi" Üzerine PDF
Gürer GÜLSEVİN
Şimdiki Buharalı Gençlerin Tacikçesinin Sözdizimsel ve Şekilbilgisel Özellikleri : Niteleyici Tümceciği, Edilgen Çatı ve Süreklilik Görünüşü PDF
Shinji G. IDO
Yeni Türk Şiirinde Çocuk I PDF
Turan KARATAŞ
Mektuplarda Edebiyat Dünyamız I : Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Mektupları PDF
Murat KOÇ
II. Meşrutiyet Devri Hakimiyet-i Milliye Mücadelesinde Önemli Bir Dönem: 1912 Meclis-i Mebusan'ı ve Faaliyetleri PDF
Kenan OLGUN
Tevriyedeki Îham PDF
M. A. Yekta SARAÇ
Şâirin Ekonomisi, Ekonominin Şiircesi : Divan Şâirleri ve Ekonomik Hayat PDF
Dursun Ali TÖKEL
Sona Gelen Edatlarla Teşkil Edilen Bir Kelime Grubu : Kuvvetlendirme Grubu PDF
Hatice TÖREN
Hep O Şarkı ve Mahur Beste Arasında Bir Mukayese PDF
Himmet UÇ

Tercümeler

Modern Semantik Teorisi ile Tercüme Teorisi Arasındaki İlişkiler PDF
Henry SCHOGT

Tenkitler

"Örnekleriyle Türkçe Sözlük" Üstüne PDF
M. Ali TANYERİ

Tanıtmalar

Kemal Yavuz, Aşık Paşa, Garib-nâme PDF
Abdulkerim ABDULKADİROĞLU
Nurettin Demir, Fikret Turan, Lars Johanson Armağanı PDF
Fatih KEMİK

Bibliyografya

Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Bibliyografyası (1987-1999) I PDF
Şevkiye KAZAN


ISSN: 1304-9828