Sayı 16 (2003)

Güz

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Gazelde Cinaslı Çift Redif Kullanımı PDF
Yaşar AYDEMİR, Halil ÇELTİK
XIX. Yüzyıl Fransız ve Türk Romanında Kötü Yola Düşmüş Kadın Portrelerinin Karşılaştırılması PDF
Halil AYTEKİN
Marcel Proust ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Kahramanlarının Resme İlgileri ve Portre Betimlemeleri PDF
Rıfat GÜNDAY
II. Meşrutiyet Dönemi Türkçenin Sadeleşmesi Tartışmalarında Celal Sahir Erozan PDF
Nesrin Tağızade KARACA
Gorki'nin ve Orhan Kemal'in Küçük Adamları PDF
Mehmet NARLI
Eski Osmanlıcada ve Türkmencede "İdük" Yapısı PDF
Rıdvan ÖZTÜRK
Son Mesnevi Şârihlerinden Ahmed Avni Konuk'un Mevlanâ'nın Eserleri ve Fikirlerine Dair Bir Mektubu PDF
Yakup ŞAFAK
Anadolu Sahasında Yazılmış Bir Sûre Tefsiri PDF
Özcan TABAKLAR
Âşık Paşa'da Ticaret Fikri PDF
Kemal YAVUZ
XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden Sâbir Pârsâ : (Hayatı ve Eserleri) PDF
Kâzım YOLDAŞ

Tenkitler

Meşreb'in Kitâb-ı Medbe-i Nûr'u Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin Şerhi Midir? PDF
İsmail GÜLEÇ

Tanıtmalar

Dursun Ali Tökel, Divan Şiirinde Harf Simgeciliği PDF
Cemal AKSU
Kerime Üstünova, Kutbe 'd-dîn Iznikî, Mukaddime PDF
Özlem DEMİREL
Emine Yılmaz, Nurettin Demir, Talat Tekin Makaleler 1 - Altayistik PDF
Feryal KORKMAZ
Ingeborg Hauenschild, Die Tierbezeichnungen bei Mahmud ai-Kaschgari, Eine Untersuchung aus Sprach- und Kulturhistorischer Sicht PDF
Mehmet KUTALMIŞ

Belgeler

Abdülhak Hâmid ve Yahya Kemal'e Dâir İki Mektup PDF
Abdullah UÇMAN


ISSN: 1304-9828