Sayı 17 (2004)

Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Bir Post-Kolinyal Kahraman Hikayesinin Tarih İle Münasebeti PDF
Ahmet AĞIR
Hanif'in Manzum Kırk Hadis Tercümesi Şerhi PDF
Cemal AKSU
Klâsik Türk Edebiyatında Sosyal Tenkit Örnekleri Olarak "Yuf" Redifli Şiirler PDF
Lütfi ALICI
1938-1951 Tarihleri Arasında Bazı Yayınevi ve Yazarlarının CHP'den Yardım Talepleri PDF
Şahmurat ARIK
Vilhelm Thomsen'in Sözlüğü PDF
Erhan AYDIN
Mehmed Tevfik Efendi'nin Mecmûatü't-Terâcim'inin Edebiyatı Tarihimizdeki Önemi PDF
Azmi BİLGİN
Şiir Okumaya Dayalı Türkçe Öğretimi PDF
Mehmet DEMİR, Bilal DUMAN
Tursun Fakih Gazavâtnâmesinin Ağızbilimsel Özellikleri PDF
Hayati DEVELİ
Gubârî'nin Zindanda Yazdığı Menâsikü'l-Hac Mesnevisi PDF
Muhittin ELİAÇIK
Solak-zâde Mehmed Hemdemî Çelebinin Fihrist-i Şâhân'ı ve Diyarbakırlı Şairler Lebib ve Mülhem Efendinin Zeyilleri PDF
İdris KADIOĞLU
Ermeni Kıpçakçasında Olumsuzluk Şekilleri PDF
Mehmet KUTALMIŞ
Türkiye Türkçesinde Benzetme-Benzerlik Kavramları ve Bu Kavramları Sağlayan Ekler Üzerine PDF
Sadettin ÖZÇELİK
İslâmın Tabiat Anlayışı ve Divan Şiirine Yansımaları PDF
Ali YILDIRIM

Tanıtmalar

Nurettin Demir, Emine Yılmaz, Türk Dili El Kitabı PDF
Süer EKER
Muhammed Nur Doğan, Fatih Divanı ve Şerhi (Metin, Nesre Çeviri ve Şerh) PDF
Murat A. KARAVELİOĞLU

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
 


ISSN: 1304-9828