Sayı 19 (2005)

Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Sait Faik Abasıyanık'ın Şiirleri PDF
M. Fatih ANDI
Derleme Sözlüğüne Birkaç Katkı Dîvânü Lügati't-Türk'le Aybastı Ağzındaki Bazı Ortak Ögeler PDF
Mehmet AYDIN
Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye'de Türkçe ile Birlikte Arapça, Farsça ve Fransızca'da Ortak Kullanılan Atasözleri ve Deyimler PDF
Süreyya A. BEYZADEOĞLU
Dâniş Dîvânı'nda Bir Manzûme: Gazel mi, Murabba mı? PDF
Hamdi BİRGÖREN
Bir Birleşik Zarf-Fiil Yapısı Üzerine PDF
Erdoğan BOZ
Türk Edebiyatında Şathiye Geleneği ve Bedri Rahmi Eyuboglu'nun Şathiyeleri PDF
Mehmet ÇELİK
1691 Yılında Yazılmış Bir Şifalı Bitkiler Kitabına Dair PDF
Nurettin DEMİR
Necip Fazıl'ın Çan Sesi Şiirine Hermeneutik Bir Yaklaşım PDF
Cafer GARİPER
Halit Ziya Uşaklıgil'in Romanlarında Ev ve Değişen Anlam Yükü Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar PDF
Emel KEFELİ
Sa'dâbâd Şiirlerinde Mekân PDF
Fatma S. KUTLAR
Çanakkale Mahşeri ve Uzun Beyaz Bulut-Gelibolu Romanlarında Çanakkale Savaşları'na Gönüllü Katılan Aydınlar PDF
Zeki TAŞTAN
Üsküdarlı Ahmed Râsim'in Nâilî-i Kadîm'in Bir Gazeline Şerhi PDF
Mustafa TATÇI
Risâle-i Zebân ve Anadolu'da Türk Gramerciliğinin Kuruluşu Üzerine PDF
Fikret TURAN
Yakup Kadri'nin Hikayeleri PDF
Himmet UÇ
Rıza Tevfik'in Mufassal Kamus-ı Felsefe Adlı Lügatı PDF
Abdullah UÇMAN

Tercümeler

Moğolcadaki Sayıların Yapısı ve Sistemi PDF
D. TÖMÖRTOGOO

Tanıtmalar

Gülsel Sev, Türkiye Türkçesinde /-mA/ Olumsuzluk Ekiyle Kalıplaşmış Birleşik Fiiller PDF
Özlem DEMİREL
Yong- Song Li, Türk Dillerinde Sontakılar PDF
Feryal KORKMAZ
Fatma Sabiha Kutlar, Arpaemîni-Zâde Mustafa Sâmî- Divân PDF
Özge ÖZTEKİN


ISSN: 1304-9828