Sayı 20 (2005)

Güz

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Bir Medeniyet Algılaması Olarak Ahmed Midhat Efendi'nin Paris'i PDF
M. Fatih ANDI
Pend-i Attâr'ın Türkçe İlk Manzum Çevirisi: Sabâyî'nin Sırât-ı Müstakîm Mesnevîsi PDF
Kadir ATLANSOY
1995-2005 Yılları Arasında Türk Runik Metinleri Üzerine Yapılan Çalışmalara Bir Bakış PDF
Erhan AYDIN
İki Tarihi Romanın Alışkanlıkları Kırma Kuramı (Defamiliarization) Çerçevesinde İncelenmesi: Benim Adım Yunus Emre ve Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri PDF
Zekeriya BAŞKAL
Edebiyat Tarihimize Işık Tutan Bir Eser: Atâ Tarihinin 4-5. Ciltleri PDF
Muhittin ELİAÇIK
Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı Üzerinde Bir İnceleme PDF
Cafer GARİPER
Eski Türk Edebiyatı'nda Felsefi Açıdan İnsan Tipleri PDF
Saadet KARAKÖSE
Yurtsuzluk İtkisi ve Anayurt Oteli PDF
Ramazan KORKMAZ
Eski Türkçe Döneminde Arkaik Bir Fiil: Arı- PDF
Selahittin TOLKUN
Üstkurmaca Bir Metin: Kayıp Hikâyeci PDF
Şecaattin TURAL
Bir Yazmanın Yayımındaki Bazı Eksikler PDF
Nuri YÜCE

Tercümeler

[Batı'da Mesnevî'den Yapılan İlk] Çeviriler, Şerhler, Uyarlamalar ve Esinlenmeler PDF
Franklin LEWIS

Tanıtmalar

Mahmut Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir/Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası PDF
Kadir ATLANSOY
Fazıl Gökçek, Mehmet Akif'in Şiir Dünyası PDF
Müberra BAĞCI
Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel, Necip Türkçü 'nün Hatıraları ve Dil Yazıları PDF
H. Harika DURGUN
Yakup Karasoy-Mustafa Toker,Türklerde Şecere Geleneği ve Anonim Şibanî-Nâme PDF
Aslı UYGUN


ISSN: 1304-9828