Sayı 21 (2006)

Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz PDF
M. Fatih ANDI
Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Roman Sanatı Üzerine Düşünceler PDF
Şahmurat ARIK
Tepegöz ve Köroğlu Destanlarının Gagauz Varyantlarında Görülen Slav ve Rumence Kökenli Kelimeler PDF
Birsel Oruç ASLAN
Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk PDF
Cahit BAŞDAŞ
"Hürriyet" ve "Hürriyet Kurbanları" Eserleriyle İhsan Adlî Bey PDF
Müzeyyen BUTTANRI
Talip Apaydın'ın Roman ve Öykülerinde Kadın ve Sorunları PDF
Kemal EROL
Geleneksel Türk Mutfağı ve Lâmiî Çelebi'nin Ferhâd ile Şîrîn Mesnevîsinde Bahsettiği Yiyecek ve İçecekler PDF
Hasan Ali ESİR
Asiyabad Özbek Ağzıyla Birkaç Nasrettin Hoca Fıkrası PDF
Mevlüt GÜLTEKİN
Mu'inü'l-Mürid Yazmasının Metin Dışı Türkçe, Arapça ve Farsça Kayıtları Üzerine PDF
Abid Nazar MAHDUM
Dede Korkut Hikâyelerinde Unvan Grupları PDF
Gülsel SEV
İsimden Fiil Yapan -al-/-el-; -l- ve -ar-/-er-; -r- Eklerinin Kökeni PDF
Vahit TÜRK
Antakyalı Münif'in Benzer İki Gazelinin Düşündürdükleri PDF
Ali YILDIRIM

Tanıtmalar

Murat Koç, Türk Romanında İttihat Terakki PDF
Sezai COŞKUN
Hülya Kasapoğlu Çengel, Kırgız Türkçesi Grameri Ses ve Şekil Bilgisi PDF
Nursel ÖZDARENDELİ
Andreas N. Papapavlou, Language Contacct& Lexical Borrowing in the Greek Cypriot Dialect PDF
Rıdvan ÖZTÜRK

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
 


ISSN: 1304-9828