Sayı 22 (2006)

Güz

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Manisa'da Kadılık Yapan Şâir İki Vehbî'nin İki Şiiri PDF
Süreyya A. BEYZADEOĞLU
"Dönem" ve "Akım" Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Millî Edebiyat PDF
Ahmet BOZDOĞAN
Bursalı İsmail Hakkı'nın Eserlerinde Hayatına Dair Anekdotlar PDF
Halil ÇELTİK
Türk Şiirinde Folklora Dönüşte Meyve: Cahit Külebi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirlerinde Meyve İmgesinin Kullanılması PDF
Salim ÇONOĞLU
Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç'in Gözünden Türk Edebiyatı (Pogled Musa Cazım Catıca na Tursku Knjızevnost PDF
Yılmaz DAŞCIOĞLU, Nadira JAHIC
Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinterin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar PDF
Mehmet D. ERDEM
Çobanlıktan Valiliğe, Valilikten Asiliğe: Varvarî Ali Paşa ve Makâlât-ı Varvarî PDF
Halûk GÖKALP
Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler PDF
İsmail GÜLEÇ
Yahya Kemal' in Bütün Şiirlerine Katkı PDF
Abdurrahman KOLCU
Asaf Halet Çelebi'nin Poetikası PDF
Mehmet NARLI
Sözlü Anlatımların Bir Başka Dil İle Anlatılması: Rumca Anlatılarda Türk Halk Verimleri PDF
Rıdvan ÖZTÜRK
Türkçe'de -E/-İ Durum Eklerinin Karışması Sorunu PDF
Bedri SARICA
Dilin İşlevleri ve Edebiyat Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde 1929 Müfredat Programı PDF
Hilmi UÇAN

Tercümeler

Moğolca'nın İkinci Şahıs Zamirinin Kökeni ve Değişimi PDF
D. TÖMÖRTOGOO

Tanıtmalar

Donalt Quataert, Sabri Sayarı, Amerikada Türklük Bilimi PDF
Zekeriya BAŞKAL

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri PDF
 


ISSN: 1304-9828