Sayı 23 (2007)

Bahar

İçindekiler

İç Kapak

İç Kapak PDF
 

İçindekiler

İçindekiler PDF
 

Makaleler

Bildungsroman Örneği Olarak "Hüsn ü Aşk" PDF
Yavuz BAYRAM
1940'lı Yıllarda Düzenlenen Sanat Yarışmaları ve İnönü Sanat Armağanları PDF
Selçuk ÇIKLA
Bir Türkçe Öğrenme ve Öğretme Kılavuzu: Bürüc-ı Fünûn Be-Nâm-ı Havâriyyûn PDF
Muhittin ELİAÇIK
Cengiz Aytmatov'un Cemile Adlı Hikâyesinde İnsanın Kendisi Olması Problemi ve Aşk PDF
Cafer GARİPER
+A- Eki ve Adların Fiilleşme İstikametleri Üzerine PDF
Adnan R. KARABEYOĞLU
"Türkçe Dil Bilgisi" Adlı Eserdeki Kelime Tahlillerinin Tahlili PDF
Yavuz KARTALLIOĞLU
Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Sürecinde Bazı Arapça Kelimelerin Görev Değişikliğine Uğraması Üzerine PDF
Feryal KORKMAZ
Türkiye Türkçesinde Bağlama İşlevli De- Fiili PDF
Muna Yüceol ÖZEZEN
İğdiş Sözcüğü Nereden Geliyor? PDF
Serkan ŞEN
Eski Türkçedeki -d- Pekiştirme Ekinin Özbekçe ve Türkiye Türkçesindeki İzleri PDF
Selahattin TOLKUN
"Siyâh-bahâr" Tamlamasının Bir Üslup Özelliği Olarak Divan Şiirinde Yer Alması PDF
Ali YILDIRIM

Bibliyografya

Mehmet Âkif'in Mısır Dönüşü ve Vefatı Günlerinin Dönemin Matbuatına Yansıyışına Dair Bibliyografya PDF
Nuran ÖZLÜK

Tanıtmalar

Yard. Doç. Dr. Necmi Akyalçın, Türkçe İkilemeler Sözlüğü-Tanıklı PDF
Feryal KORKMAZ
Abdurishid Yakup, The Turfan Dialect of Uyghur PDF
Selahattin TOLKUN


ISSN: 1304-9828