Massive hepatosplenomegaly due to uveal melanoma metastasis

Muhammed Sait DAĞ, İbrahim TÜRKBEYLER, İbrahim SARI, Seyithan TAYSI, Abdurrahman KADAYIFÇI
780 334

Öz


Uveal melanoma karaciğere metastaz yapabilen nadir bir tümördür. Ciddi karın ağrısı ve diffüz karaciğer metastazına bağlı mas if hepatosplenomegali ile başvuran bir uveal melanoma olgusunu sunuyoruz. Hastanın öyküsünde bir yılı aşkın süre öncesinde sol gözüne enükleasyon ve göz protezi uygulandığı öğrenildi. Fizik muayenesinde karaciğerin sağ kosta yayını yaklaşık 10 cm aştığı ve yüzeyinin düz ve sert olduğu saptandı. Dalak da sol kosta yayı altında ele gelmekteydi. Önceki tıbbi kayıtları araştırıldığında uveal melanoma için opere olmuş olduğu görüldü. Thormahlen testinde üriner melanin tespit edildi. Karaciğer biyopsisi ile malign melanomun karaciğer metastazı teyit edildi. Uveal melanomaya bağlı massif hepatosplenomagali nadir bir klinik durumdur. Hastanın geçmiş medikal öyküsü bu tip bir patolojiden şüphelenilmesi için çok önemlidir.

Tam metin:

PDF

Referanslar


1. Singh AD, Bergman L, Seregard S. Uveal melanoma: epidemiologic aspects. Ophthalmol Clin North Am 2005;18:75- 84

2. Cather JC, Cather JC, Soparkar CN, Nelson BR. Ocular melanoma. Cutis 1999;63:285-92

3. Danalıoğlu A, Akyıldız M, Aksoy N, Demir K, Beşışık F, Çakaloğlu Y, et al. Malign melanom karaciğer metastazı: Olgu sunumu. Akademik Gastroenteroloji Derg 2003;2(1):28-30

4. Lorigan JG, Wallace S, Mavligit GM. The prevalence and location of metastases from ocular melanoma: imaging study in 110 patients. Am J Roentgenol 1991;157:1279-81

5. Paulson EK. Evaluation of the liver for metastatic disease

Semin Liver Dis 2001;21:225-36

6. Oien KA. Pathologic evaluation of unknown primary cancer

Semin Oncol 2009;36:8-37

7. Soyluer I, Ekinci C, Kaya M, Bahar K. The value of fine needle aspiration biopsy in the diagnosis of metastatic liver tumours

Turk J Gastroenterol 2002;13:78-82.