Mezenterik lenfadenit, pansitopeni ve akut bruselloz

Muhammed Sait DAĞ, İbrahim TÜRKBEYLER, Azize GÖKHAN, Musa AYDINLI, Mehmet Cemil SAVAŞ, Abdurrahman KADAYIFÇI
1.355 208

Öz


Brusellozis, gram (-) Brucella cinsi bakterilerin neden olduğu, birçok organ ve sistemi tutabilen zoonotik bir infeksiyondur. Brusellozis sıklıkla ateş ve konstitüsyonel semptomlarla ortaya çıkmakla birlikte atipik klinik bulgularla da prezente olabilir. Pansitopeni ve mezenterik lenfadenite bağlı karın ağrısıyla prezentasyon, vaka sunumlarıyla bildirilmiştir. Yetmiş bir yaşında bayan hasta 3 haftadır olan ve akut batını taklit eden karın ağrısı, ateş, kabızlık, kilo kaybı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Tam kan sayımında belirgin pansitopeni vardı. Wright aglütinasyon testi negatif olmasına rağmen, kan kültüründe Brucella türleri üredi. Rifampisin 600 mg/gün ve doksisiklin 200 mg/gün kombine tedavisi başlandı. Yaygın karın ağrısı batın bilgisayarlı tomografisinde saptanan mezenterik lenfadenite bağlandı. Tedaviyle klinik ve laboratuvar bulguları dramatik olarak düzeldi, tedavi 6 haftaya tamamlandı. Sonuç olarak; brusellozisde mezenterik lenfadenit ve pansitopeni birlikteliği nadir karşılaşılan bir durum olmakla birlikte, özellikle brusellozisin endemik olduğu bölgelerde, benzer hastalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Tam metin:

PDF

Referanslar


1. Young EJ. Brucella species. In: Mandell GL, Bennett E, Dolin R, eds. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone 2000; 2386-2393

2. Galanakis E, Bourantas KL, Leveidiotou S, Lapatsanis PD

Childhood brucellosis in north-western Greece: a retrospective analysis. Eur J Pediatr 1996;155(1):1-6

3. Akdeniz H, Irmak H, Seckinli T, Buzgan T, Demiröz AP

Hematological manifestations in brucellosis cases in Turkey

Acta Med Okayama 1998;52(1):63-5

4. Ablin J, Mevorach D, Eliakim R. Brucellosis and the gastrointestinal tract. The odd couple. J Clin Gastroenterol 1997;24(1):25-9

5. Bodur H, Çolpan A, Erbay A, Akıncı E, Eren S. Akut batın tablosunu taklit eden bruselloz olgusu. Klimik Dergisi 2003;16(1):41-2

6. Sozen TH. Bruselloz. In: Willke Topcu A, Soyletir G, Doğanay M, eds. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2008: 897-908

7. Chia JK, Kennedy CA, Ponsillo MA. Fever, hepatosplenomegaly, and pancytopenia in a 39-year-old hispanic woman. Rev Infect Dis 1990;12(4):636-43

8. Jayakumar RV, Al-Aska AK, Subesinghe N, Wright SG

Unusual presentation of culture positive brucellosis. Postgrad Med J 1988;64(748):118-20

9. Fernandez MD, Garcia JL, Garcia FD, Fernandez MT. Brucella acute abdomen mimicking appendicitis. Am J Med 2000;108(7):599-600

10. al-Eissa YA, Assuhaimi SA, al-Fawaz IM, Higgy KE, al-Nasser MN, al-Mobaireek KF. Pancytopenia in children with brucellosis: clinical manifestations and bone marrow findings

Acta Haematol 1993;89(3):132-6.