Behçet hastalığına bağlı psödotümör serebride kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde optik sinir kılıfında sıvı artışı

Ertuğrul UZAR, Faysal EKİCİ, Alparslan ŞAHİN, Yusuf TAMAM, Abdullah ACAR, Nebahat TAŞDEMİR
1.035 265

Öz


Psödotümör serebri Behçet hastalığında ender görülen bir durumdur. Optik sinir kılıfında genişleme ve optik sinir etrafında subaraknoid aralıkta sıvı artışı, psödotümör serebrili hastalarda nadir gözlenen manyetik rezonans (MR) bulgularıdır. Bildiğimiz kadarıyla Behçet hastalığına bağlı psödotümör serebride bu bulgular literatürde bildirilmemiştir. Bu tür olgularda lumboperitoneal şant cerrahisi medikal tedaviye yanıt alınamadığında ve görme semptomları varlığında uygulanabilmektedir. Bu yazıda, ilgili radyolojik ve klinik bulgular tartışıldı ve tedavi yöntemleri kısaca gözden geçirilmiştir.

Tam metin:

PDF

Referanslar


1. Palacio E, Rodero L, Pascual J. Topiramate-responsive headache due to idiopathic intracranial hypertension in Behçet syndrome. Headache 2004;44(5):436-7

2. Hutzelmann A, Buhl R, Freund M. Pseudotumour cerebri and optic hydrops--magnetic resonance imaging diagnostic and therapeutical considerations in a paediatric case. Eur J Radiol

1998;28(2):126-8

3. Brazis PW. Surgery for idiopathic intracranial hypertension. J Neuroophthalmol 2009;29(4):271-4

4. Siva A, Saip S. The spectrum of nervous system involvement in Behçet's syndrome and its differential diagnosis. J Neurol 2009;256(4):513-29

5. Erdem H, Dinç A, Pay S, Simşek I, Uysal Y. A neuro-Behçet's case complicated with intracranial hypertension successfully treated by a lumboperitoneal shunt. Joint Bone Spine 2006;73(2):200-1

6. Houman MH, Hamzaoui-B'Chir S, Ben Ghorbel I, Lamloum M, Ben Ahmed M, Abdelhak S, Miled M. Neurologic manifestations of Behcet's disease: analysis of a series of 27 patients. Rev Med Interne 2002;23(7):592-606

7. Brodsky MC, Vaphiades M. Magnetic resonance imaging in pseudotumor cerebri. Ophthalmology 1998;105(9):1686-93

8. Silbergleit R, Junck L, Gebarski SS, Hatfield MK. Idiopathic intracranial hypertension (pseudotumor cerebri): MR imaging

Radiology 1989;170 (1 Pt 1):207-9

9. Degnan AJ, Levy LM. Narrowing of Meckel's cave and cavernous sinus and enlargement of the optic nerve sheath in Pseudotumor Cerebri. J Comput Assist Tomogr 2011;35(2):308- 12

10. Gass A, Barker GJ, Riordan-Eva P, MacManus D, Sanders M, Tofts PS, McDonald WI, Moseley IF, Miller DH. MRI of the optic nerve in benign intracranial hypertension. Neuroradiology 1996;38(8):769-73.