Dönemsel bir akciğer ödemi nedeni: Meyan şerbeti içimi

Suat ZENGİN, Mehmet Murat OKTAY, Behçet AL, YILMAZ Demet ARI, Mustafa BOĞAN, Yılmaz SAFİ, Cuma YILDIRIM
1.091 336

Öz


Bu çalışmanın amacı dönemsel meyan kökü şerbeti tüketimine bağlı gelişen akciğer ödemli hastaları değerlendirmektir. 2011 ve 2012 Ramazan döneminde nefes darlığı ile acil servise başvuran ve son günlerde meyan şurubu tüketen tüm hastalar detaylı olarak muayene edildi. Hastaların rutin biyokimyasal tetkikleri yapıldı, akciğer grafisi ve elektrokardiyografileri çekildi. Ayrıca hastaların kardiyak fonksiyonlarına ekokardiyografi ile bakıldı. İntertisyel akciğer ödemi tespit edilen hastalara ait dosya bilgileri kaydedildi ve tüm bu veriler incelendi. İki aylık dönemde (2011 ve 2012 Ramazan dönemi) akciğer ödemi tanısı konulan hasta sayısı 82 idi. Bu hastaların 32 sinde (%39) meyan şerbeti tüketimi hikâyesi vardı. İlk değerlendirmede hastaların ortalama sistolik kan basıncı 160,5±18,3 mmHg (130-220), diastolik kan basıncı 92,6±9,8 mmHg (75-120) olarak ölçüldü. Hastaların ortalama sodyumu: 143,2±3,47 mmol/L (134- 149), potasyumu: 3,4±0,3 mmol/L (3,1-4,3), üre: 56,1±18,9 mg/dl (26-114), kreatinin: 1,1±0,27 mg/dl (0,6-1,8) idi. On iki hastanın ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altında tespit edildi. Hastaların 19'u koroner yoğun bakıma yatırılıp tedavi edilirken, 13'ü acil serviste tedavi edildi. Tüm hastalar şifa ile taburcu oldu. Meyan şerbeti tüketimi, akciğer ödemi ve/veya hipertansiyonun gizli kalan bir nedenidir. Bu sebeple akciğer ödemi ve/veya hipertansiyon tanısı alan hastalarda meyan şerbeti tüketimi mutlaka sorgulanmalıdır.

Anahtar kelimeler


Acil servis; akciğer ödemi; hipertansiyon; meyan kökü.

Tam metin:

PDF

Referanslar


1. Omar HR, Komarova I, El-Ghonemi M, Fathy A, Rashad R, Abdelmalak HD, et al. Licorice abuse: time to send a warning message. Ther Adv Endocrinol Metab 2012;3(4):125-38

2. Imtıaz K.E. Sweet root, bitter pill: liquorice-induced hyperaldosteronism QJM 2011;104(12):1093–5 3. Hamidon BB, Jeyabalan V. Exogenously-induced apparent hypermineralocorticoidism associated with ingestion of “asam boi”. Singapore Med J 2006;47(2):156-8

4. Farese RV Jr, Biglieri EG, Shakelton CH, Irony I, Gomez- Fontes R. Licorice-induced hypermineralocorticoidism. N Engl J Med 1991;325(17):1223-7

5. Hasegawa J, Suyama Y, Kinugawa T, Morisawa T, Kishimoto Y. Echocardiographic findings of the heart resembling dilated cardiomyopathy during hypokalemic myopathy due to licorice- induced pseudoaldosteronism. Cardiovasc Drugs Ther 1998;12(6):599–600

6. Chamberlain TJ. Licorice poisoning, pseudoaldosteronism, and heart failure. JAMA 1970;213(8):1343

7. Chamberlain JJ, Abolnik IZ. Pulmonary edema following a licorice binge. West J Med 1997;167(3):184-5

8. Meltem AC, Figen C, Nalan MA, Mahir K, Sebnem B, Mehlika I, et al. A hypokalemic muscular weakness after licorice ingestion: a case report. Cases J 2009;2:8053

9. Yasue H, Itoh T, Mizuno Y, Harada E. Severe hypokalemia, rhabdomyolysis, muscle paralysis, and respiratory impairment in a hypertensive patient taking herbal medicines containing licorice. Intern Med 2007;46(9):575-8

10. van den Bosch AE, van der Klooster JM, Zuidgeest DM, Ouwendijk RJ, Dees A. Severe hypokalaemic paralysis and rhabdomyolysis due to ingestion of licorice. Neth J Med 2005;63(4):146–8

11. Lin SH, Yang SS, Chau T, Halperin ML. An unusual cause of hypokalemic paralysis: chronic licorice ingestion. Am J Med Sci 2003;325(3):153-6

12. Elinav E, Chajek-Shaul T. Licorice consumption causing severe hypokalemic paralysis. Mayo Clin Proc 2003;78(6):767–8

13. Russo S, Mastropasqua M, Mosetti MA, Persegani C, Paggi A

Low doses of liquorice can induce hypertension encephalopathy. Am J Nephrol 2000;20(2):145–8

14. Yorgun H, Aksoy H, Sendur MA, Ates AH, Kaya EB, Aytemir K, et al. Brugada syndrome with aborted sudden cardiac death related to liquorice-induced hypokalemia. Med Princ Pract 2010;19(6):485–9

15. Ruiz-Granados ES, Shouls G, Sainsbury C, Antonios T. A salty cause of severe hypertension. BMJ Case Rep. 2012 Feb 25;2012

16. Asl MN, Hosseinzadeh H. Review of pharmacological effects of glycyrrhiza sp. and its bioactive compounds. Phytother Res 2008;22(6):709-24