Cilt: 15 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

b-talasemi hastalarında MLPA yöntemi ile HBA mutasyonlarının saptanması PDF
Hüseyin ONAY, Aslıhan EKMEKÇİ, Esra ATAMAN, Mehmet AKGÜL, Ali VAHABİ, Yeşim AYDINOK, Canan VERGİN, Ferda ÖZKINAY
Prognostic effect of conventional treatment in pediatric dilated cardiomyopathy PDF
Osman BAŞPINAR, Metin KILINÇ, Erkan ALTUNCU, Mesut PARLAK, Yavuz COŞKUN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalınca 1998-2005 yılları arasında düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi PDF
Mehmet KARASU, Aysun Balansel ISIR, Neriman AYDIN, H. Ergin DÜLGER
Artroskopik ön çapraz bağ tamiri sonrası hızlandırılmış rehabilitasyon programı PDF
Özlem ALTINDAĞ, Yavuz KOCABEY, Neslihan SORAN, Hasan TABUR
Seftazidim dirençli pseudomonas aeruginosa suşlarında genişlemiş spektrumlu beta laktamaz sıklığı PDF
Canan ÇELİKSÖZ, Tekin KARSLIGİL, İclal BALCI
Şanlıurfa ve ilçelerinde serebral palsili çocukların demografik özellikleri PDF
Özlem ALTINDAĞ, Neslihan SORAN, sAİT akcan
Uzamış sarılığı olan yenidoğanlarda konjenital hipotiroidi sıklığı PDF
Nilgün Çöl ARAZ
Okul yaş dönemi çocuğu olan ebeveynlerin hastalık ve hastaneye yatma durumunda "ebeveynlerin endişe kaynakları ölçeği"nin geliştirilmesi ve çocukların endişe kaynakları ile etkileşimi PDF
Demet GÖNENER, Hatice PEK
Okul yaş grubu çocukların hastane ve hastalığı ile ilgili bilgilendirme durumlarının endişe kaynakları ile etkileşimi PDF
Demet GÖNENER
Agressive management in a child with homozygos famiiial hypercholesterolemia PDF
Osman BAŞPINAR, Hakkı KAZAZ, Bahadır DAĞLAR, Ziya BAYRAKTAROĞLU, Vedat DAVUTOĞLU, Alper İ. DAİ
Is only the classical etiology responsible from the dislocation following the hip arthroplasty? PDF
Oğuz CEBESOY, Tevfik ERZİNCAN, Burçin KARSLI
Camurati-engelmann disease: A late and rare sporadic case with vertebral and pelvic involvement PDF
Ahmet METE, Çağatay ANDIÇ, Ayhan ÖZKUR, Eda PARLAK
Retroperitoneal hydatid disease PDF
Sacit ÇOBAN, Latif KAHRAMAN, Dinçer ÖZGÖR, Cengiz ARA
Diatermt yanığına adli tıp bakışı (intraoperatif diatermi yanığı) PDF
Aysun Baransel ISIR, Murat AKBABA, Ayşe Gül COŞKUN, Hikmet Ergin DÜLGER
Anesthetic management of a morbidly obese patient with supracondylar femur fracture PDF
Ayşe MIZRAK, Mustafa IŞIK, Senem KORUK, Rauf GÜL, Süleyman GANİDAĞLI, Halit DEMİR, Ünsal ÖNER
Çocukluk çağı hemanjiomlarının klinik özellikleri ve tedavi yöntemleri PDF
Elvan Çağlar ÇITAK, Aynur OĞUZ
Gaströzefageal reflü hastalığının cerrahi tedavisinde güncel sorunlar PDF
Mehmet GÜLER, İlyas BAŞKONUŞ, Ahmet BALIK, Avni GÖKALP
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesi ve sonuçları PDF
Füsun FAKILI, Osman ELBEK


ISSN: 2148-2926