Cilt: 15 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Plasma leptin concentrations after cessatlon of cigarette smoking PDF
Binnur ERBAĞCI, Nazan BAYRAM, Rukiye DEVECİ, Ayfer TOPÇU
Akut lösemilerde MIF Genindeki polimorfizmlerin önemi ve febril nötropenîk ataklara etkisi PDF
Sebahat GÜVEN, Mustafa PEHLİVAN, Mehmet YILMAZ, Vahap OKAN, Sacide PEHLİVAN
Alt sosyoekonomik düzeyde yer alan çocuklarda aşın kiloluğun ve obezitenin yaygınlığı PDF
Derya ATAMTÜRK
Bicuspid aortic valve prevalence in a large series of echocardiograms in the area of frequent consanguineous marriage PDF
Murat SUCU, Vedat DAVUTOĞLU, Orhan ÖZER, Osman BAŞPINAR, Mehmet AKSOY, Metin KILIÇ
Tırnak batması tedavisinde winograd yönteminin sonuçları PDF
Cemil ERTÜRK, H. Gökhan KARAKURUM
Lokal anestezi altında turnikesiz yapılan mini-açık karpal tünel gevşetmesi PDF
Cemil ERTÜRK, Günhan KARAKURUM, Ali Murat KALENDER, Abdurrahman NEYAL
Vücut total yağ kitlesi ve lipid profilinin kemik mineral yoğunluğu île ilişkisi PDF
Özlem ALTINDAĞ, Neslihan SORAN, Cemil SERT
Transüretral rezeksiyon girişimlerinde bipolar ve monopolar rezektoskop kullanımının hemodinami ve serum elektrolitlerine etkisi PDF
Lütfiye Pirbudak ÇÖÇELLİÜ, Sakıp ERTURHAN, Gülşen Özkan TANRIVERDİ, Haluk ŞEN, Ahmet ERBAĞCI, Ünsal ÖNER
Intestinal perforation in the hernia sac due to a blunt trauma: A case report PDF
Abuzer DİRİCAN, Cengiz ARA, Bülent ÜNAL, Dinçer ÖZGÜR
Dandy-walker malformasyonunun prenatal sonografik bulguları PDF
Alptekin TOSUN, Sıtkı BOZAN
Late onset papillon-lefevre sendromu olgusu PDF
Kamile ERCİYAS, Sacide PEHLİVAN, Serhat İNALÖZ, Ali Fuat ERCİYAS, Tuğçe SEVER
Yeni doğan bebeklerde uzamış sarılık PDF
Ercan SİVASLI
Fizyolojik ve morfolojik değişmeler ve gelişmelere genel bir bakış PDF
Mehmet BOŞNAK, Ayhan ERALP
Ağrı kliniğimize başvuran hastalarımızın 2001-2007 tarihleri arasındaki retrospektif değerlendirmesi PDF
Lütfiye Pirbudak ÇÖÇELLİÜ, Neslihan AVCI, Süleyman GANİDAĞLI, Ali GÖRGÜ, Serpil OYUCU, Ünsal ÖNER


ISSN: 2148-2926