Cilt: 17 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

The study of electrophysiological changes in nerve conduction of upper extremities in female volleyball players PDF
Adnan Menderes BAGÇECİ, Mehmet BOŞNAK, Remzi YİĞİTER, Mustafa YILMAZ, Ecir Ali ÇAKMAK, Cahit BAĞCI
Bir devlet hastanesi acil servisine başvuran hastaların profili ve başvurunun uygunluğu PDF
Ataman KÖSE, Beril KÖSE, M. Reşit ÖNCÜ, Fuzuli TUĞRUL
Ortopedik cerrahi için pediatrik hastalarda ultrason klavuzluğunda rejyonal anestezi PDF
Levent ŞAHİN, Mehrican ŞAHİN, Ömer AKTAŞ, Rauf GÜL
Prognostic significance of Wilms Tumor 1 (WT1) protein expression in breast cancer PDF
Celaletdin CAMCI, Mehmet Emin KALENDER, Semra PAYDAŞ, Alper SEVİNÇ, Suzan ZORLUDEMİR, Ali SUNER
Alt dudak kanserleri: 10 yıllık retrospektif değerlendirme PDF
Arif TÜRKMEN, Ömer BERBEROĞLU, Mahmut Nuri KARATOPRAK, Mehmet BEKERECİOĞLU, Mehmet MUTAF
ROCK1 geni Lys222Glu ve Arg1262Gln polimorfizmleri ile meme kanseri arasındaki ilişkinin araştırılması PDF
Mehmet Emin KALENDER, Şeniz DEMİRYÜREK, Serdar ÖZTUZCU, Ayşe KIZILYER, Abdullah Tuncay DEMİRYÜREK, Ozan BALAKAN, Celaletdin CAMCI
Analysis of the molecular epidemiology and antibiotic sensitivity of vancomycin-resistant enterococci PDF
Yasemin ZER, Ayşen BAYRAM, ÖZGÜR Ebru AKIN, İclal BALCI
Tamamlayıcı tiroidektomide gamma prob kullanımıyla ilgili başlangıç deneyimlerimiz PDF
Umut ELBOĞA, Ebuzer KALENDER, Avni GÖKALP, Suna ERKILIÇ, Göktürk MARALCAN, Y. Zeki ÇELEN, Mustafa YILMAZ, Hasan Deniz DEMİR, Hüseyin KARAOĞLAN
Bir çocuk olgu nedeniyle herediter anjioödem PDF
Hakan TURAN, Mesut OKUR, Ersoy ACER, Zehra GÜRLEVİK, Mehmet Emin YANIK
Eksplorasyon ile tanı konulabilen plevranın soliter fibröz tümörü: iki olgu PDF
Ersin ARSLAN, Ahmet Feridun IŞIK, Maruf ŞANLI, Bülent TUNÇÖZGÜR, Levent ELBEYLİ
Endobronchial tuberculosis mimicking lymphoma PDF
Meral UYAR, Ahmet METE, Ayten FİLİZ, Deniz ÖZÇALIŞKAN, Kemal BAKIR, Öner DİKENSOY
Nörobruselloz ile ilişkili intrakranial basınç artışı: bir olgu sunumu PDF
Sedat IŞIKAY, Kutluhan YILMAZ, Seydi OKUMUŞ
Ultrafast magnetic resonance imaging of omphalopagus conjoined twins PDF
Ahmet METE, Fatma Bahar CEBESOY, Metin BAYRAM, İrfan KUTLAR
Kutanöz lenfoid hiperplazi: olgu sunumu PDF
Perihan ÖZTÜRK, Yasemin DOĞAN, Savaş ÖZTÜRK, Harun ÇIRALIK, Sezai ŞAŞMAZ
Nadir rastlanan bir trikobezoar olgusu: Rapunzel sendromu PDF
Cüneyt KIRKIL, Abdullah BÖYÜK, Nurullah BÜLBÜLLER, Erhan AYGEN, Koray KARABULUT
Ailesel liken planus: olgu sunumu PDF
Hakan TURAN, Mesut OKUR, Zehra GÜRLEVİK, Ersoy ACER


ISSN: 2148-2926