Cilt: 17 / Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

A comparison of imaging methods in the evaluation of breast pathologies PDF
Eda PARLAK, Mustafa YILDIRIM, Ayhan ÖZKUR, Çağatay ANDIÇ, Metin BAYRAM
Çocuk kardiyolojisi bilim dalı anjiyografi laboratuvarı'nda yapılan tanısal ve girişimsel işlemler PDF
Ahmet İRDEM, Osman BAŞPINAR, Mehmet KERVANCIOĞLU, Metin KILINÇ
Analysis of C-reactive protein in pyelonephritis PDF
Mithaq AL-NASSARY, Mazin AMEEN, Batoll Mutar MAHDİ
Clinical profile of childhood focal epilepsies in Jordan PDF
Wael Hayel KHREİSAT
Tamoxifen-induced hepatic steatosis in premenopausal breast cancer patients PDF
Mustafa YILDIRIM, Eda PARLAK, Dinç SÜREN, Utku Dönem DİLLİ, Sevil GÖKTAŞ, Çetin KAYA, Mustafa YILDIZ, Cem SEZER
Kataraktlı ve kataraktsız psödoeksfolyasyonlu olgularda santral kornea kalınlığı, korneal kurvatür ve aksiyel uzunluk değerlerinin karşılaştırılması PDF
Seydi OKUMUŞ, M. Gürkan TATAR, Kıvanç GÜNGÖR, Necdet BEKİR
Perioperatif total parenteral nutrisyonun postoperatif morbidite ve mortalite üzerine etkileri PDF
İlyas BAŞKONUŞ, Ersin BORAZAN, Göktürk MARALCAN, Necdet AYBASTI, Avni GÖKALP, Ahmet A. BALIK
Gastrointestinal stromal tümör (GİST) kaynaklı jejunojejunal invajinasyon: olgu sunumu PDF
Metin ESER, İbrahim KILINÇ, Gülten KIYAK, Saim DUMAN, Ahmet GÜRER
Leiomyosarcoma of the breast - a case report PDF
Nuray CAN, Şemsi ALTANER, ÖZ Fulya PUYAN, Zeynep PEĞLİVANOĞLU, A. Kemal KUTLU
Mezenterik lenfadenit, pansitopeni ve akut bruselloz PDF
Muhammed Sait DAĞ, İbrahim TÜRKBEYLER, Azize GÖKHAN, Musa AYDINLI, Mehmet Cemil SAVAŞ, Abdurrahman KADAYIFÇI
Laparoscopy-assisted mini-laparotomy: management of a giant (32 cm) ovarian cyst PDF
Kahraman ÜLKER, Mehmet KARACA, İsmail TEMUR, İslim VOLKAN, Abdülaziz GÜL
Behçet hastalığına bağlı psödotümör serebride kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde optik sinir kılıfında sıvı artışı PDF
Ertuğrul UZAR, Faysal EKİCİ, Alparslan ŞAHİN, Yusuf TAMAM, Abdullah ACAR, Nebahat TAŞDEMİR
Amplatzer duct occluder II embedded by cook detachable coil like a sandwich to closure of residual patent ductus arteriosus PDF
Osman BAŞPINAR, Metin KILINÇ, Ahmet İRDEM
Parakuat intoksikasyonu: olgu sunumu PDF
Suna ERAYBAR, Ataman KÖSE, Fatma ÖZDEMİR, AKKÖSE Şule AYDIN


ISSN: 2148-2926