Cilt: 18 / Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

Çocuklarda patent duktus arteriyozus ve transkateter yolla duktus kapatılması PDF
Ahmet İRDEM, Mehmet KERVANCIOĞLU, Osman BAŞPINAR, Metin KILINÇ
Serum adenosine deaminase activity in Iraqi patients with breast cancer on tamoxifen therapy PDF
Al-Rubaye FAİSAL, Morad TAHA
Yaşlılarda yaygın anksiyete bozukluğunun değerlendirilmesi PDF
Meliha Zengin EROĞLU, Bilge Burçak ANNAGÜR, Eda İÇBAY
The difficulty of saying cancer diagnosis to the patients with cancer PDF
Hasan MUTLU, Zeki AKCA, BENDERLİ Yasemin CİHAN, Abdullah BÜYÜKÇELİK
Ankarada ebeveynlerin rotavirüs hakkında bilgi düzeyleri ve çocukların rotavirüs aşılanma oranları PDF
Ali Osman KÖKSAL, Tülin KÖKSAL
Acil serviste kan gazı değerlerinin biyokimyasal değerler yerine kullanılabilirliği PDF
Nuran ÖNER, Ataman KÖSE, Erol ARMAĞAN, ÇıNAR Pınar SERT, Arif Kadri BALCI, Taylan İNAL
Pterjium tedavisinde farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması PDF
Ferhat ZORLU, Pervin ÇINAR, Enis FIRINCIOĞULLARI, Emrah MAT
Lomber disk hernisine bağlı bel ağrılı hastalarda epidural steroid enjeksiyonun etkinliği; prospektif, klinik çalışma PDF
Ömer Faruk ŞAVLUK, Mesut ERBAŞ
Recurrent hypertensive intracerebral hemorrhage: a case series from a single institution in Iraq PDF
AMİN Osama Shukir Muhammed, Hero Muhsen ZANGANA
Kontrolsüz hipertansiyon ve antikoagülan tedaviye bağlı oluşan spontan renal subkapsüler hematom olgusu PDF
Berat Cem ÖZGÜR, Asım ÖZAYAR, Musa EKİCİ, Ömer BAYRAK
Şizofreni tanısıyla izlenen bir olguda vitamin B12 eksikliği PDF
İbrahim DUVARCI, Mustafa YILMAZ, Fahri TUNA
Kolorektal karsinomda heterotopik kemik oluşumu: Olgu sunumu PDF
Recep BEDİR, Hasan GÜÇER, Remzi Adnan AKDOĞAN, Ahmet Fikret YÜCEL
Parotid gland papillary adenocarcinoma in a child PDF
Baharudin ABDULLAH, Izny Hafiz ZAINON, Farveen MARICAN, Mukarramah Che AYUB
Ani kardiyak ölümün nadir nedeni olarak mitral kapak prolapsusu vaka sunumu ve literatür derlemesi PDF
Mehmet Hayri ALICI, Süleyman ERCAN, İbrahim SARI, Muhammed OYLUMLU, Vedat DAVUTOĞLU
Extremely elevated serum CA125 and CA19-9 levels following the rupture of ovarian endometrioma: A case report PDF
Hüseyin CENGİZ, Şükrü YILDIZ, Levent YAŞAR, Murat EKİN, Cihan KAYA
İki farklı ticari kit ile saptanan insülin düzeylerinin insülin C peptid korelasyonuna etkileri PDF
Mehmet BOZOK, Mustafa ÖRKMEZ, Şeyda Nur AKSOY, Ayşe Binnur ERBAĞCI


ISSN: 2148-2926