Cilt: 19 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Çocuk acil polikliniğine karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların değerlendirilmesi PDF
Sevgi AKOVA, Kahraman YAKUT, Nurhayat YAKUT, Şirin GÜVEN, Ahmet Sami YAZAR, Selime AYDOĞDU, Aytekin KAYMAKÇI
Vajinal doğum yapan kadınların hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumu PDF
Hande DAĞ, Sevgül DÖNMEZ, Emine ŞEN, Ahsen ŞİRİN
Tubo-ovaryan abseler: Risk faktörleri, klinik özellikler ve tedavilerinin retrospektif analizi PDF
Hatice Ender SOYDİNÇ, Mehmet Sıddık EVSEN, Ali ÖZLER, Muhammet Erdal SAK, Abdülkadir TURGUT, Neval YAMAN GÖRÜK, Talip GÜL
İnterskalen brakiyal pleksus blok uygulamalarında ultrason ve sinir stimülatörü tekniklerinin etkinliklerinin karşılaştırılması PDF
Ayşe MIZRAK, Reşit SARUHAN, Levent ŞAHİN, Vahap SARIÇİÇEK, Zeliha Beyza BAYRAK, Süleyman GANİDAĞLI, Sıtkı GÖKSU
Gaziantep bölgesinde perikardiyal efüzyonlu hastaların klinik, laboratuvar ve ekokardiyografik özelliklerinin değerlendirilmesi PDF
Süleyman ERCAN, Orhan ÖZER, YAVUZ Fethi, Mehmet KAPLAN, Mehmet Hayri ALICI, Burcu GÜNSOY, Gökhan ALTUNBAŞ, Fuat BAŞANALAN, Vedat DAVUTOĞLU
Our results for five years of rotavirus vaccination PDF
Hamza YAZGAN, YAZGAN2 Zerrin, Esengül KELEŞ, Arzu GEBEŞÇE, Mehmet DEMİRDÖVEN
Kompleks humerus alt uç kırıklarının paralel plaklama tekniği sonrası fonksiyonel sonuçları PDF
Ender ALAGÖZ, Oktay ADANIR, Serdar YÜKSEL, Ozan BEYTEMUR, Mehmet Akif GÜLEÇ, Kahraman DEMİRYONTAR
Çocukluk yaş grubunda akut bakteriyel menenjit: 20 olgunun değerlendirilmesi PDF
Sedat IŞIKAY, Kutluhan YILMAZ
Dönemsel bir akciğer ödemi nedeni: Meyan şerbeti içimi PDF
Suat ZENGİN, Mehmet Murat OKTAY, Behçet AL, YILMAZ Demet ARI, Mustafa BOĞAN, Yılmaz SAFİ, Cuma YILDIRIM
Merkezimizde takip edilen her üç enfektif endokardit olgusundan birisi Brusella endokarditidir PDF
KAYA Zekeriya, Ali YILDIZ, BİÇER Asuman YEŞİLAY, Aydemir KOÇASLAN, Mehmet Salih AYDIN, Yusuf SEZEN, Ramazan ASOĞLU, Özgür GÜNEBAKMAZ, Recep DEMİRBAĞ
Hatay bölgesindeki romatoid artritli hastaların tedavi sürecini etkileyen motivasyon faktörlerinin araştırılması PDF
M.Murat ÇELİK, Umut KALYONCU, Hakan GÜZELSAĞALTICI
Giant pulmonary artery aneurysm associated with mild congenital pulmonary stenosis PDF
Osman BAŞPINAR, Ahmet İRDEM
Üretral malakoplaki: Bir olgu sunumu PDF
Sezen KOÇARSLAN, Emine Zeynep TARİNİ, Hasan İlyas ÖZARDALI, Muhammet Emin GÜLDÜR, Zafer EROL, Muharrem BİTİREN
Lamotrigine induced Stevens-Johnson syndrome: A case report PDF
Khalid Hamid CHANGAL, Reyaz Ahmad PARRA, Fayaz Ahmad SOFİ
Ekrin porokarsinom: Olgu sunumu PDF
Recep BEDİR, İbrahim ŞEHİTOĞLU, İbrahim AYDIN, Cüneyt YURDAKUL, Afşın Rahman MÜRTEZAOĞLU
Lignöz gingivitis: Olgu sunumu PDF
Hasan GÜNDOĞAR, Kemal ÜSTÜN, Ufuk SEZER, Kamile ERCİYAS
Ağır hipertrofik kardiyomiyopati ile kendini gösteren infantil pompe hastalığı: Üç olgu sunumu PDF
Ahmet İRDEM, Osman BAŞPINAR, Mehmet Nuri ÖZBEK, Yılmaz KÖR, Metin KILINÇ, Mehmet KERVANCIOĞLU
Şaşılık cerrahisi sonrası orbital apeks sendromu gelişen bir olgu PDF
Erol COŞKUN, Erdal KAYDU, Burak ÖREN, Oğuz ÇELİK, Seydi OKUMUŞ
Griscelli sendromu, iki kardeş olgu sunumu PDF
Ali BAY, Murat ÖZCAN, Elif AKTEKİN, Alper DOĞAN, Fatih YILMAZ


ISSN: 2148-2926