Acta Odontologica Turcica

552.090 383.390

Acta Odontologica Turcica (AOT), Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin yılda üç kere yayımlanan (Ocak, Mayıs, Eylül) hakemli resmi yayınıdır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. AOT, 1984 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, eski adı ‘Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi’ olan derginin devamıdır. Dergi yalnızca elektronik olarak yayımlanmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

Çekilmiş insan dişleri ile yapılan çalışmalar için etik kurul onayı

 
Bu duyurunun yayım tarihi itibaren çekilmiş insan dişleriyle yapılan çalışmalar için AOT'de kurumsal etik kurul onayı aranacağı tüm kullanıcılarımızın bilgisine sunulur. Etik kurul onayı gerektiren diğer haller için form'u inceleyiniz.  
Yayın tarihi: 2016-05-26
 
Diğer duyurular

Cilt 33, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Kapak Sayfası

DERGİ KİMLİĞİ ve İÇİNDEKİLER / JOURNAL COVER and CONTENTS PDF
 

Özgün Araştırma Makalesi

Son yıkamada kullanılan %5 ve %17 EDTA çözeltilerinin smear tabaka ve debriz uzaklaştırma etkinliklerinin ve dentin mikrosertliğine etkilerinin karşılaştırılması: in vitro çalışma PDF (English)
Gizem Demiray Kökçü, Ahmet Güral, Bülent Altunkaynak, Güven Kayaoğlu
Farklı polisaj sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğüne etkisi PDF (English)
Didem Atabek, Elif Sungurtekin Ekçi, Mehmet Bani, Nurhan Öztaş
Dört farklı kök kanal dolgu patının radyoopasitesinin dijital radyografik teknik kullanılarak değerlendirilmesi PDF
Özgür Özdemir, İsmail Uzun, Elif Kalyoncuoğlu, Cangül Keskin, Buğra Güler
Farklı içeceklerde bekletilen geçici restorasyon materyallerinin renk stabilitelerinin karşılaştırılması PDF
Merve Bankoğlu Güngör, Seçil Karakoca Nemli, Bilge Turhan Bal, Aylin Doğan

Olgu Bildirimi

Tip II dentinogenezis imperfekta’nın protetik tedavisi: olgu bildirimi PDF (English)
Sedat Güven, Fatih Demirci, Abdulsamet Tanik, Mahmut Koparal
Horizontal kök kırıklı bir dişin dekoronasyon ile tedavisi: olgu bildirimi PDF
Selen Esin Yoldaş, Haluk Cengiz Bodur, Sercan Küçükkurt

Derleme

Benign fibroosseöz lezyonlar PDF
Cansu Köseoğlu Seçgin, Ömer Günhan, Ayşe Gülşahı
Dudak damak yarıklı hastalarda alveoler distraksiyon osteogenez uygulamaları: literatür derlemesi PDF
Öznur Mülayim, Fatma Deniz Uzuner, Belma Işık Aslan


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2147-690X