Acta Odontologica Turcica

835.448 511.100

Acta Odontologica Turcica (AOT), Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin yılda üç kere yayımlanan (Ocak, Mayıs, Eylül) hakemli resmi yayınıdır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. AOT, 1984 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, eski adı ‘Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi’ olan derginin devamıdır. Dergi yalnızca elektronik olarak yayımlanmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

Yeni başvurular

 
Yeni makale gönderimleri için yeni web sitemize giriniz: http://dergipark.gov.tr/gaziaot  
Yayın tarihi: 2017-01-16
 
Diğer duyurular

Cilt 34, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Kapak Sayfası

DERGİ KİMLİĞİ ve İÇİNDEKİLER / JOURNAL COVER and CONTENTS PDF
 

Özgün Araştırma Makalesi

Trombositten zengin fibrinin gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi sonrası postoperatif komplikasyonların azaltılmasına etkisi: prospektif, randomize kontrollü klinik araştırma PDF (English)
Alparslan Esen, Dilek Menziletoğlu, Bozkurt Kubilay Işık
Etilendiamin tetraasetik asit, perasetik asit ve etidronik asitin sodyum hipokloritin doku çözme kapasitesi üzerine etkisi: in vitro PDF
Özgür İlke Ulusoy, İlke Gaye Savur, Bülent Çelik
Farklı modlarda kullanılan ışık kaynağı ile sertleştirilen bulk-fill kompozit rezinlerin pulpa odasında oluşturduğu sıcaklık değişimlerinin değerlendirilmesi: ex vivo PDF
Çiğdem Atalayın, Elif Yaşa, Gamze Karaçolak, Tuğrul Sarı, Lezize Şebnem Türkün
Kazein fosfopeptit-amorf kalsiyum fosfat (CPP-ACP) ve floridin ağartma ajanı uygulanmış mine mikrosertliği üzerine etkisi: ex vivo PDF
Mügem Aslı Gürel Ekici, Fehime Alkan, Hacer Deniz Arısu, Bağdagül Helvacıoğlu Kıvanç
Hareketli protez kullanımına bağlı gelişen oral mukoza lezyonları: tanımlayıcı klinik araştırma PDF
Gökçen Akçiçek, Nursel Akkaya, Hatice Boyacıoğlu Doğru

Kısa Araştırma Makalesi

Üç farklı çözücünün geleneksel güta-perka ve GuttaFlow üzerine etkisinin değerlendirilmesi: in vitro PDF
Evren Sarıyılmaz, Cangül Keskin
Farklı polisaj sistemlerinin estetik kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkileri PDF
Ceren Özge Biçer, Fatma Dilşad Öz, Nuray Attar, Yonca Korkmaz


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 2147-690X