Duyurular

Yeni başvurular

 
Yeni makale gönderimleri için yeni web sitemize giriniz: http://dergipark.gov.tr/gaziaot  
Yayın tarihi: 2017-01-16
 

UDS'ye geçiş nedeniyle yeni başvuru alınmayacaktır

 
Bugüne kadar Ulakbim DergiPark/OJS (Open Journal Systems) altyapısı ile sürdürdüğümüz değerlendirme ve yayım sürecimiz, bundan sonra UDS (ULAKBİM Dergi Sistemleri) altyapısı ile devam edecektir. Geçiş süreci nedeniyle kısa bir süre için yeni makale başvurusu kabul edilmeyecektir. Halen değerlendirme aşamasında olan makalelerin değerlendirme süreci mevcut sistem içerisinde tamamlanacaktır.  
Yayın tarihi: 2016-11-20
 

Çekilmiş insan dişleri ile yapılan çalışmalar için etik kurul onayı

 
Bu duyurunun yayım tarihi itibaren çekilmiş insan dişleriyle yapılan çalışmalar için AOT'de kurumsal etik kurul onayı aranacağı tüm kullanıcılarımızın bilgisine sunulur. Etik kurul onayı gerektiren diğer haller için form'u inceleyiniz.  
Yayın tarihi: 2016-05-26
 

Dergimiz DOAJ'a kabul edilmiştir

 
Açık erişim ile ilgili kalite kontrol gerekliliklerini yerine getiren dergimiz DOAJ'a (Directory of Open Access Journals) dahil edilmiştir.  
Yayın tarihi: 2016-02-04
 

Dergi içeriğimiz OpenAIRE portalına dahil edilmiştir

 
DergiPark projesinin OpenAIRE portalına dahil olması nedeniyle dergi içeriğimiz OpenAIRE portalı ve BASE (Biefield Academic Search Engine) içinde de ulaşılabilir olacaktır. Böylelikle, dergi içeriğimizin uluslararası görünürlüğünün ve etkisinin artması beklenmektedir.  
Yayın tarihi: 2015-06-16
 
Toplam 5 ögeden 1 - 5 arası


ISSN: 2147-690X