Farklı yüzey bitirme ve parlatma uygulamalarının nano-hibrit ve polimer infiltre seramiklerin ışık geçirgenliğine etkisi

Işıl Çekiç Nagaş, Ferhan Eğilmez, Gülfem Ergün, Pekka Vallittu, Lippo Lassila
1.585 346

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı yüzey işlemlerinin üç farklı estetik bilgisayar yardımlı tasarım/bilgisayar yardımlı imalat (BYT/BYİ; CAD/CAM) materyalinin (Vita Enamic, Cerasmart, Lava Ultimate) ışık geçirgenliği üzerine etkilerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Nano-hibrit ve polimer infiltre seramik ağ yapısına sahip CAD/CAM blokların (Vita Enamic, Lava Ultimate, Cerasmart) her birinden 35 örnek hazırlandı (n=105). Örnekler daha sonra uygulanan yüzey işlemine göre 5 alt gruba ayrıldı (n=7/grup). Grup 1: Kontrol grubu olarak silikon karbid zımpara (#1000 ve #4000 grit), Grup 2: Aluminyum oksit bitirme ve polisaj diski (Sof-Lex disk), Grup 3: Elmas dolduruculu parlatıcılı pat (Diapolisher Paste), Grup 4: Elmas cila diski (Diacomp Plus Twist), Grup 5: Silikon cila lastiği (Polydentia). Bitirme ve parlatma işlemlerinden sonra, örneklerin plazma ark altındaki ışık geçirgenlikleri radyometre ile ölçüldü. İstatistiksel analiz, iki-yönlü ANOVA ve Tukey post-hoc testleri ile yapıldı (α=0.05).

Bulgular: Ana etkiler bakımından, CAD/CAM hibrit seramik materyalleri arasında ışık geçirgenliği açısından anlamlı farklılık gözlendi (p<0.05): Cerasmart (%83.3±3.7), Vita Enamic (%80.5±5.3) ve Lava Ultimate (%76.5±4.9). Farklı yüzey bitirme ve parlatma işlemlerinin ışık geçirgenliği üzerine anlamlı etkisi yoktu (p=0.608). Bununla beraber, materyal ve işlem interaksiyonunda ışık geçirgenliği üzerine anlamlı etki bulundu (p<0.05).

Sonuç: Yüzey bitirme ve parlatma uygulanması, nano-hibrit ve polimer infiltre seramik ağ yapılı blokların ışık geçirgenliği özelliğini etkileyebilmektedir.


Anahtar kelimeler


Bilgisayar yardımlı tasarım; bilgisayar yardımlı imalat; ışık; seramikler

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.