Klasik ve Sezgisel Bulanık İkili Karşılaştırma ile Yazılım Geliştirme Projelerinin Maliyet Tahmini: Uygulama Örneği

Ayfer BAŞAR
713 129

Abstract


Kaynak ve zaman planlamanın başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, yazılım geliştirme faaliyetlerinde maliyet tahminleme çok önemlidir. Maliyeti düşük tahmin edilen projelerde; gereğinden az kaynak atanması, gerçekçi olmayan planlama vb. sorunlar yaşanabilmekteyken tersi durumda kaynaklar israf edilmekte ve müşteri memnuniyeti düşebilmektedir. Tahmin edilen maliyetin doğruluğu, yazılım geliştirme projelerinin doğru bir şekilde önceliklendirilmesine, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına, değişiklik isteklerinin başarılı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar. Bu nedenle, maliyetin gerçekçi bir şekilde öngörülmesini sağlayacak uygun yöntemin seçimi, tüm proje paydaşları açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, öncelikle deneyimli uzmanların görüşünden yararlanarak yazılım geliştirme maliyet tahmini için etkin kriterler belirlenmiş ve Klasik İkili Karşılaştırma yöntemi ile kriterlerin önem seviyeleri elde edilmiştir. Yazılım sektöründeki yoğun rekabet ve belirsizlikler, maliyet tahminleme için ihtiyaç duyulan tam ve kesin bilgi akışını zorlaştırmaktadır. Özellikle önceden belirlenmiş ölçekler kullanılarak yapılan değerlendirmelerde, kriterlerin göreceli öneminin ölçekte yer alan değerler ile tam olarak karşılanamaması, bulanık sayılar ile karar vermenin önemini arttırmaktadır. Bu nedenle, uzman görüşü yardımıyla belirlenen kriterlerin öneminin tespiti için çalışmada ayrıca Sezgisel (Hesitant) Bulanık İkili Karşılaştırma önerilmiştir. Yöntemlerin etkinliğinin anlaşılması için, Türkiye’de hizmet vermekte olan bir yazılım şirketinin tamamlanmış projelerinin maliyeti tahmin edilmiştir. Gerçekleşen maliyetlere kıyasla, Sezgisel Bulanık İkili Karşılaştırma yönteminin klasik yöntemden daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.


Keywords


maliyet tahminleme, karar verme, Klasik ve Sezgisel Bulanık İkili Karşılaştırma, uygulama

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.