Veri Analizinde İstatistik mi Veri Madenciliği mi?

İlkim Ecem EMRE, Çiğdem SELÇUKCAN EROL
762 129

Abstract


Günümüzün teknolojik gelişmeleri, veri boyutlarının ve çeşitliliğinin artması klasik istatistiksel yöntemlerin yetersiz kalabileceği durumları da beraberinde getirmektedir. Veri analizinde yıllardır kullanılan istatistik, son yıllarda veri madenciliği ile yan yana yer almaktadır. Veri analizi çalışmalarında kullanılan istatistik ve veri madenciliği yöntemleri birçok farklı araştırma alanında kendilerine yer bulabilmektedir.  Özellikle sağlık alanında veri analizinde istatistik sıklıkla kullanılmakta, veri madenciliği yöntemleri ise son yıllarda araştırmacılar tarafından fark edilmektedir.

Bu çalışmanın amacı her iki alanın incelenerek aralarındaki farklılıkların ve benzerliklerin ortaya konmasıdır. Özellikle sağlık alanında veri madenciliğinin çok yaygın olarak bilinmemesi ve sağlık çalışanlarının genellikle istatistiksel yöntemlere bağlı kalıyor olması çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veri madenciliği ve istatistiksel yöntemlerle ilgili olarak bir literatür araştırması yapılmıştır. Sonuç olarak bu iki alan kavramsal açıdan incelenmiş, aralarındaki farklar ve benzerlikler özetlenerek ortaya konmaya çalışılmıştır. İlerleyen zamanlarda çalışmanın sağlık verisi ile uygulaması yapılarak genişletilmesi umulmaktadır.


Keywords


Veri Madenciliği, İstatistik, Veri Analizi

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.