Büyük Veride Kişi Mahremiyetinin Korunması

Can EYÜPOĞLU, Muhammed Ali AYDIN, Ahmet SERTBAŞ, Abdül Halim ZAİM, Onur ÖNEŞ
714 129

Abstract


Büyük verinin ortaya çıkışı bilgi güvenliği ve klasik güvenlik tedbirleri için kullanılan koruma modelleri için yeni zorluklara neden olmaktadır. Bu çalışmada büyük veri güvenliği ve büyük veride kişi mahremiyetinin korunmasına yönelik literatürde var olan çalışmalar özetlenmiştir. Buna ek olarak büyük veri kaynaklarının neler olduğu, büyük veri sistemlerini korumak için gerekli olan araçlar ve bu sistemlerin güvenliğinin sağlanmasında karşılaşılan zorluklar açıklanmıştır.

Keywords


büyük veri; büyük veri güvenliği; kişi mahremiyeti

Full Text:

PDF (Türkçe)