VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

Tamer EREN, Emre VARLI
896 130

Abstract


Günümüzde birçok işletme daha iyi bir hizmet veya üretim yapmak için birbirleriyle rekabet içerisindedir. Bu nedenle her işletme varlıklarını sürdürebilmek ve verimliliğini artırmak için çalıştırdığı personelin istek ve tercihlerini dikkate alarak müşterilerine daha kaliteli ürün veya hizmet sağlayabilirler. Genellikle personel memnuniyeti için kullanılan personel çizelgeleme, son yıllarda popüler bir problem haline gelmiştir. Uygulama alanı çok geniş bir yelpazeye sahip olduğundan çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bir fabrikada çalışan şefleri ilk olarak Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) tekniğinden faydalanarak belirli kriterler yardımıyla kıdem seviyelerine göre ayırdıktan sonra fabrikanın her vardiya için ihtiyaç duyduğu işgücünü karşılamak, planlanan dönem boyunca şeflere verilen izin günlerini düzenlemek, her bir şefin toplam işgücünü dengeli ve adaletli bir şekilde dağıtmak ve en önemlisi kıdem seviyelerini kullanarak niteliği çok olan şefler ile niteliği az olan şefleri aynı vardiyaya olabildiğince atanması gibi problemlerin çözümü için bir model geliştirilmeye çalışılmıştır.


Full Text:

PDF (Türkçe)