Bilgisayar Kullanıcılarına Yönelik Duygusal İfade Tespiti

Uğur AYVAZ, Hüseyin GÜRÜLER
718 180

Abstract


Bu çalışmada bilgisayar kullanıcılarının gerçek zamanlı olarak duygusal durumlarının tespiti amaçlanmıştır. Geliştirilen sistem beş ana bölümden oluşmaktadır. İlk olarak Viola-Jones algoritması yardımı ile 30 fps hızında yüz tespiti gerçekleştirilmiştir. Gerçek zamanlı olarak tespit edilen her bir yüz için 68 adet yüz işaretçisinin tespiti ve takibi sağlanmıştır. Tespit edilen yüz işaretçilerinden 9 adet öznitelik çıkarılmıştır. Elde edilen bu öznitelikler kullanılarak kural-tabanlı bir sınıflandırma yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem sayesinde yüz işaretçilerine dayalı olarak, evrensel kabul edilen 6 duygusal durum anlık olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, farklı bireylere ait yüz işaretçilerinden elde edilen öznitelikler veri setine kaydedilmiştir. Son olarak bu veri seti, hem çıkarılan özniteliklerin kalitesini hem de geliştirilen kural-tabanlı sınıflandırıcının performansını değerlendirmek amacıyla destek vektör makineleri kullanılarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma sonucunda %96.1 oranında bir doğruluk elde edilmiştir.

Full Text:

PDF (Türkçe)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.