GIDA /THE JOURNAL OF FOOD

2.082.155 826.411

Dergi ana sayfa görseli

Cilt: 40 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Cilt 40 / Sayı 1 PDF
Editörden
Farklı Otların Otlu Peynirin Biyojen Amin İçeriği ve Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi PDF
Seval Andiç, Yusuf Tunçtürk, Issa Javidi Gençcelep
Cennet Elması Püresinin Dondurarak Kurutma Kinetiğinin Belirlenmesi PDF
Gülşah Çalışkan, S. Nur Dirim
Trabzon Hurmasının (Diospyros kaki L.) Kuruma Davranışının Deneysel İncelenmesi PDF
Ahmet Kaya, Muhammed Safa Kamer, H. Emre Şahin
Süne-Kımıl Zararına Uğramış Buğday Unlarının Ekmekçilik Kalitesinin Tahmininde Kullanılan Uzatmalı Zeleny Sedimantasyon Testinin Optimizasyonu ve Diğer Kalite Parametreleri ile Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma PDF
Mustafa Şamil Argun, Adem Elgün
Şalgam Suyunun Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri PDF
Nalan Özer, F. Nafi Çoksöyler
Gıdalarda İnce Tabaka Kurutma Modelleri PDF
Naciye Kutlu, Aslı İşçi, Özge Şakıyan Demirkol
Türkiye'de Gıda Endüstrisi Kaynaklı Biyokütle ve Biyoyakıt Potansiyeli PDF
Ebru Deniz, Gülen Yeşilören, Necla Özdem İşçi
Tahıllarda Sinapik Asit PDF
Hüseyin Boz


GIDA Dergisi aşağıdaki veritabanlarında indekslenmektedir.