İletişim Politikalarında Paradigma Değişimi ve Yeni Medya: Medya ve İletişim Politikalarında Yöndeşme

Dr. Serhat KAYMAS
3.150 631

Öz


1980'lerden sonra iletişim literatürü içinde kendisine yer bulmaya başlayan yeni iletişim teknolojileri, bu tarihlerden sonra da yaşanan ekonomik ve toplumsal dönüşümleri analiz için geliştirilen birçok kuramsal çalışmada merkezi bir konuma yerleştirilmiştir. Küresel enformasyon ve iletişim teknolojilerinin daha demokratik bir iletişim sistemine yol açacağını düşünen liberal çoğulcu akademisyenlerin öngörüsünün aksine, değişimin doğası oldukça farklıdır. Bu çalışmada internet temelinde küresel enformasyon ve iletişim teknolojileri üzerine geliştirilen ulus ötesi söylemler değerlendirilecek ve liberal çoğulcu literatür içinde gözlemlenen iyimserliğin aslında enformasyon teknolojisi ideolojisi üzerinde temellenen siyasal bir mitten daha fazlası olmadığı tartışılacaktır. Çalışmada, ekonomi politik bir yaklaşım içinde sürdürülecek tartışma içinden bakarak, iletişim ve medya politikalarındaki paradigma değişimi tartışılmakta ve değişimin ulus devletler üzerindeki olası etkisi sorgulanmaktadır. Bu çalışma, neo liberal hegemonyanın egemen söylemine rağmen, medya ve iletişim politikalarında kamu yararı kavramına yeni bir değer biçilmesini önermekte ve Türkiye'de yeni iletişim teknolojilerine dair politikalar için alternatif bir bakış sunmaktadır.

Anahtar kelimeler


iletişim politikalarında paradigma değişimi, yeni medya, yönetimsellik

Tam metin:

PDF
Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.