Global Journal of Economics and Business Studies

50.764 30.047
GJEBS Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında sayılar yayına verilmektedir. Dergimiz INDEX COPERNICUS ve ASOSINDEX veri tabanlarında taranmaktadır. Ayrıca EBSCO HOST veri tabanı ile dergimiz arasında sözleşme imzalanmış olup, Güz 2016 itibariyle geriye dönük sayıları da kapsayabilecek şekilde Business Source Ultimate List'de dergimizin yer alacağı tarafımıza bildirilmiştir.

DERGİ SAHİBİ

Gümüşhane Üniversitesi İİBF Adına Sahibi

Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN

 

İdari İşler Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Alper Veli ÇAM

 

Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Tarhan OKAN

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ

Doç. Dr. Orhan KÜÇÜK

Doç. Dr. Ekrem CENGİZ

Doç. Dr. M. Ferhat ÖZBEK

Yrd. Doç. Dr. Suat Hayri ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ŞAHİN

 

 

DERGİ EDİTÖRÜ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mutlu AKYÜZ

 

Hukuk Danışmanı

Öğr. Gör. Ebubekir AYDOĞDU

Yayın Türü:

Süreli Yayın


ISSN

 2147 – 415X

Duyurular

 

OCAK-HAZİRAN 2015 SON SAYIMIZ YAYINLANDI

 
Dergimizin Cilt:4 Sayı:7 Haziran-2015 sayısı yayındadır. Aşağıda Son Sayıya ait dergi kapağına tıklayarak son sayımızın içeriğine ulaşılabilmektedir.  
Yayın tarihi: 2015-09-01
 

Indekslerde yer alma

 
Dergimiz INDEX COPERNICUS ve ASOSINDEX veri tabanlarında taranmaktadır. Ayrıca EBSCO HOST veri tabanı ile dergimiz arasında sözleşme imzalanmış olup, Güz 2016 itibariyle geriye dönük sayıları da kapsayabilecek şekilde Business Source Ultimate List'de dergimizin yer alacağı tarafımıza bildirilmiştir.  
Yayın tarihi: 2015-04-01
 
Diğer duyurular

2015(TEMMUZ-ARALIK) YIL: 4 SAYI: 8


Kapak sayfası


ISSN: 2147-415X