Global Journal of Economics and Business Studies

130.464 57.195
GJEBS Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında sayılar yayına verilmektedir. Dergimiz INDEX COPERNICUS, ASOSINDEX ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List veri tabanlarında taranmaktadır.

DERGİ SAHİBİ

Gümüşhane Üniversitesi İİBF Adına Sahibi

Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN

 

İdari İşler Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Alper Veli ÇAM

 

Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Tarhan OKAN

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ

Doç. Dr. Ekrem CENGİZ

Doç. Dr. M. Ferhat ÖZBEK

Doç. Dr. Suat Hayri ŞENTÜRK

Doç. Dr. Nihat YILMAZ

Doç. Dr. Nuri BALTACI

 

 

 

DERGİ EDİTÖRÜ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mutlu AKYÜZ

 

Hukuk Danışmanı

Öğr. Gör. Ebubekir AYDOĞDU

Yayın Türü:

Süreli Yayın


ISSN

 2147 – 415X

Duyurular

 

OCAK-HAZİRAN 2016 SON SAYIMIZ YAYINLANDI

 
Dergimizin Cilt:5 Sayı:9 Ocak-Haziran 2016 sayısı yayındadır.  
Yayın tarihi: 2016-10-02
 

INDEKSLERDE YER ALMA

 
Dergimiz INDEX COPERNICUS, ASOSINDEX ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List veri tabanlarında taranmaktadır.   
Yayın tarihi: 2016-10-06
 
Diğer duyurular

2016(Temmuz-Aralık) YIL: 5 SAYI: 10


Kapak sayfası


ISSN: 2147-415X