Mavi Atlas

190.302 82.873

Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5322), Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi desteğiyle elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî disiplinler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi,” “Derleme,” “Çeviri” ve “Kitap Değerlendirme” türündeki eserler bulunur. Bu türdeki eserlerin önce “Yayın Kurulu” denetiminden daha sonra da “Hakem” değerlendirmesinden geçmesi mecbûrîdir. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Tartışma,” “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur. Bu gruptaki eserler “Hakem” değerlendirmesinden geçmez, sadece “Yayın Kurulu” veya “Danışma Kurulu” onayı ile yayımlanabilir. Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir.

Mavi Atlas'taki tüm hakemli "Araştırma Makalesi" kategorisindeki yazılar "DOI" numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”

Indeks Bilgileri: “Türk Eğitim İndeksi.”


Dergi ana sayfa görseli

Sayı 7 (2016): Mavi Atlas

İçindekiler

Jenerik Dosyası

Mavi Atlas 7/2016 PDF
Mavi Atlas

Araştırma Makalesi

Divan Şairlerinin Şiirle İlgili Benzetme ve İstiâreleri PDF
Yavuz BAYRAM
Trabzon Yöresi Yorgancılık Mesleğinde Sözlü Kültürün ve Türk Motiflerinin İzleri PDF
Fatma YILDIRMIŞ
Maarif Yıllıklarına Göre Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Gümüşhane’de Eğitim (1923-1950) PDF
Önder DUMAN
Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Gümüşhane Doğumlu Memurlar Hakkında Bazı Tespitler PDF
Kemal SAYLAN
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Alışkanlığı Kazanmasında Rol Model Olarak Aile PDF
Asiye KAKIRMAN YILDIZ
Çağdaş İngiliz Tiyatrosu Estetiğinin Değişen Algısı ve Mark Ravenhill PDF
Çağlayan DOĞAN

Çeviri

Polonyalı Bir Subayın Türkiye Mektupları PDF
Bayram NAZIR
Marius Outrey’nin 1835 Yılında Trabzon’dan Erzurum’a Seyahati ve Erzurum Şehri Hakkında Raporu PDF
Özgür YILMAZ
Fenelon’un “Aristonous” Adlı Eserinin Mülahhas Tercemesi ve Ahmed Faik Reşâd Bey PDF
Bekir OCAK

Kitap Değerlendirme

Bir Kaçış Öyküsü: Mim Kara’nın Doğuya Hüzün Turları PDF
Mümin HAKKIOĞLU

Bütün Sayı

Mavi Atlas 7/2016 PDF
Mavi Atlas


e-ISSN: 2148-5322