Mavi Atlas

62.424 47.133

Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5322), Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi desteğiyle elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî disiplinler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi,” “Derleme,” “Çeviri” ve “Kitap Değerlendirme” türündeki eserler bulunur. Bu türdeki eserlerin önce “Yayın Kurulu” denetiminden daha sonra da “Hakem” değerlendirmesinden geçmesi mecbûrîdir. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Tartışma,” “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur. Bu gruptaki eserler “Hakem” değerlendirmesinden geçmez, sadece “Yayın Kurulu” veya “Danışma Kurulu” onayı ile yayımlanabilir. Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir.

Mavi Atlas'taki tüm hakemli yazılar "DOI" numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”

Indeks Bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”


Dergi ana sayfa görseli

Sayı 6 (2016): Mavi Atlas

İçindekiler

Jenerik Dosyası

Mavi Atlas 6/2016 PDF
Mavi Atlas

Araştırma Makalesi

Gümüşhane Ağızlarından Derlenmiş Deyimler Üzerine PDF
A. Mevhibe COŞAR
Erzurumlu Zihnî’nin Besmele Konulu Mesnevisi PDF
Kaplan ÜSTÜNER
Milli Mücadele Erzurum’undan Mühim Bir Mektup PDF
Murat KÜÇÜKUĞURLU
İstanbul’dan Basra’ya Kadar Uzanacak Demiryolu İnşası Hakkında Norel’in Layihası PDF
Bayram NAZIR
Bir Siyasetçi ve Lider Olarak Seyyid Abdülkadir PDF
Ercan KARAKOÇ, Enver YALÇIN
17. ve 18. Yüzyıl Avrupa Basınında Osmanlı İmparatorluğu PDF
Fatih GÜRCAN
Birinci Dünya Savaşı Boyunca Gümüşhane ve Çevresinde Rus İşgali’nin Sosyal Yansıması PDF
Cevdet AŞKIN
III. Antiokhos’un Dış Siyasi Politikası (MÖ 223-190) PDF
Mehmet Sait BENEK
Modern Öznenin Kuruluşu Üzerine Eleştirel Bir Bakış PDF
Metin BECERMEN
Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak PDF
Metin BAL
Kurumlar Sosyolojisi Bağlamında Orta Asya Türk Toplumlarında Aile Kurumuna Genel Bir Bakış PDF
Arif ÇİÇEK

Bütün Sayı

Mavi Atlas 6/2016 PDF
Mavi Atlas


e-ISSN: 2148-5322