Sayı 6 (2016)

Mavi Atlas

İçindekiler

Jenerik Dosyası

Mavi Atlas 6/2016 PDF
Mavi Atlas

Araştırma Makalesi

Gümüşhane Ağızlarından Derlenmiş Deyimler Üzerine PDF
A. Mevhibe COŞAR
Erzurumlu Zihnî’nin Besmele Konulu Mesnevisi PDF
Kaplan ÜSTÜNER
Milli Mücadele Erzurum’undan Mühim Bir Mektup PDF
Murat KÜÇÜKUĞURLU
İstanbul’dan Basra’ya Kadar Uzanacak Demiryolu İnşası Hakkında Norel’in Layihası PDF
Bayram NAZIR
Bir Siyasetçi ve Lider Olarak Seyyid Abdülkadir PDF
Ercan KARAKOÇ, Enver YALÇIN
17. ve 18. Yüzyıl Avrupa Basınında Osmanlı İmparatorluğu PDF
Fatih GÜRCAN
Birinci Dünya Savaşı Boyunca Gümüşhane ve Çevresinde Rus İşgali’nin Sosyal Yansıması PDF
Cevdet AŞKIN
III. Antiokhos’un Dış Siyasi Politikası (MÖ 223-190) PDF
Mehmet Sait BENEK
Modern Öznenin Kuruluşu Üzerine Eleştirel Bir Bakış PDF
Metin BECERMEN
Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak PDF
Metin BAL
Kurumlar Sosyolojisi Bağlamında Orta Asya Türk Toplumlarında Aile Kurumuna Genel Bir Bakış PDF
Arif ÇİÇEK

Bütün Sayı

Mavi Atlas 6/2016 PDF
Mavi Atlas


e-ISSN: 2148-5322