Yıl: 2013 Cilt: 4 Sayı: 7

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

Türkiye’nin Libya Olaylarında İzlediği Politikayı Realizmin İnsan Doğası, Güç ve Ahlak Tanımları Üzerinden Açıklamak PDF
Abdulgani BOZKURT
A Financial Performance Measuring Method For The Bank Call Center Employees PDF
Ahmet Hakan ÖZKAN
Maliyet Liderliği Stratejisi Kapsamında Değer Mühendisliği Tekniğinin Uygulanmasının Bir Model Vasıtasıyla Analiz Edilmesi PDF
Altan AYAN
Tip’ler İnsanı“Modernleşmenin Benzeşen Bireyleri” PDF
Ayhan DEVER
Bilişim Teknolojilerinin İşletme Performansı Üzerine Etkileri ve Gaziantep İlinde Tekstil Sektöründe Bir Araştırma PDF
Bülent AKKOYUN, Berkant DULKADİR
Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi PDF
Özlem TOPÇUOĞLU, Eda BOZKURT
Yunanistan Borç Krizi ve Türk - Yunan Turizmine Etkileri ( 2011 Yılı İncelemesi) PDF
Engin ÇENBERCİ
İş Hukuku Kapsamında Tarımda Çalışanlar PDF
Ertuğrul GÜREŞÇİ
Beş Faktör Kişilik Kuramı İle İş Değerleri İlişkisinin İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma PDF
Ethem MERDAN
Yapılandırmacı Sınıf Öğrenme Ortamı Algısı PDF
Sinan SCHREGLMAN, Fadime MENGİ
TCMB’nin Finansal İstikrar Araçlarıve Çıkış Stratejisi Olarak Uygulamaları PDF
Mehmet BÖLÜKBAŞ, Funda ÇONDUR
Dünyada ve Türkiye’de Kirlilik İzinleri Piyasalarıve Çevre Sorunlarının Çözümünde Bu Piyasaların Etkinliği PDF
Hasan Çebi BAL
Otel İşletmeleri ve Seyahat Acentaları İlişkisinde Bağlılık Düzeyi Analizi: Alanya Bölgesi Otel İşletmelerinde Ampirik Bir Çalışma PDF
İlknur DOĞAN, Hulusi DOĞAN, Oğuz NEBİOĞLU, Neşe ÇAKIR
İslamiyetten Önce Türklerde Ölüm Anlayışı ve Defin Yöntemleri PDF
İbrahim ONAY
Düzce Yöresi Şehir Tarihi Çalışmaları Üskübü (Konuralp) ve Akçakoca Örneği (Kitap Tanıtımı) PDF
İsmail KATGI
Orta Çağ İktisat Zihniyetinin Kazanç Maksatlı Ticaret Etkinliğine Karşı Tutumu PDF
Kürşat Haldun AKALIN
Abbasiler Hilafetinin Tenezzülü ve Parçalanmasına Dair PDF
Muhammet KEMALOĞLU, Ebülfez ELÇİBEY
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi PDF
Salih TÜREDİ
Üniversite Öğrencilerinin Sporda Şiddet ve Saldırganlık Algıları PDF
A. Kamil KABAKUŞ, Üstün ÖZEN, Hakan EYGÜ
Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirliği ve Geçerliği PDF
Yener ÖZEN
Muhasebe Çevresi ve Çevrenin Muhasebeye Etkisi PDF
Davut AYGÜN, Yusuf SÜRMEN


ISSN: 1309-7423