Güvenlik ve Toplum Dergisi

8.748 3.285

  

Güvenlik ve Toplum Dergisi yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında) yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergide, güvenlik ve toplum kavramlarının ortak alanında yer alan nicel ve nitel araştırma makalelerine yer verilmektedir. Dergi, güvenlik alanının çeşitli kesimlerini (kanun uygulayıcıları, akademisyenleri, analistleri ve güvenlik politikasına yön verenleri) aynı düzlemde bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.   Derginin başlıca odaklandığı alanlar aşağıdaki gibidir:

Kamu düzeni ve güvenliği

Güvenlik politikaları

Güvenlik reformu

Güvenlik yönetimi ve eğitimi

Güvenlik strateji ve taktikleri

Uluslararası karşılaştırmalı politika ve uygulamalar

Güvenlik ve insan hakları/özgürlükleri

Suç önleme ve suçla mücadele

Ceza adaleti

 

İlk sayımıza buradan ulaşabilirsiniz