Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

114.678 111.833

YIL: 2016 CİLT: 19 SAYI: 2

İçindekiler

Makaleler

Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama PDF
Erdinç KARADENİZ
Aile Hekimliği Çalışanlarının Aile Hekimliği Uygulaması Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Gülnur İLGÜN, Bayram ŞAHİN
Hastanelerde İşe Alıştırma (Oryantasyon) Programının Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Örneği PDF
Kemal YENİLMEZ, Sıdıka KAYA, Pınar YALÇIN BALÇIK, N. Anıl DOLGUN
Sağlık Çalışanlarının İş Yaşamında Karşılaştıkları İş-Aile Çatışması Örgütsel Bağlılıklarını Etkiler mi?: Sakarya İli Örneği PDF
Mahmut AKBOLAT, Gülcan KAHRAMAN, Tarık ÖZTÜRK
Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizmetin Değerlendirilmesi PDF
Oğuz IŞIK, Aysun KANDEMİR, Mehmet Akif ERİŞEN, Cuma FİDAN
Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Cihaz Sektörü PDF
Özer ARIK, Yusuf Yalçın İLERİ, Buğra KAYA
Biyoterörizm ve Sağlık PDF
Oğuzhan YÜKSEL, Ramazan ERDEM


ISSN: 2148-9041