Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

92.941 92.551

YIL: 2016 CİLT: 19 SAYI: 1

İçindekiler

Makaleler

Hasta Güvenliği Kültürünün Algılanan Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi PDF
Mahmut AKBOLAT, İlknur Rabia SIRAKAYA
Hastane Tercihine Etki Eden Faktörler: Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Perspektifinden Alan Araştırması PDF
Fatih ŞANTAŞ, Arzu KURŞUN, Ahmet KAR
Hastane Yöneticilerinin Sağlık Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Bireysel Faktörlerin Belirlenmesi PDF
Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Yusuf ÇELİK
Algılanan Kalitenin Hastane Marka Değerine Etkisi PDF
Oğuz IŞIK
Katastrofik Sağlık Harcaması ve Yoksullaştırıcı Etki PDF
Songül ÇINAROĞLU, Bayram ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde Bireysel Performans Değerlendirme Süreci PDF
Pınar YALÇIN BALÇIK, Kemal YENİLMEZ, Sırma Pınar ŞAHİN


ISSN: 2148-9041