Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

246.428 200.042

YIL: 2016 CİLT: 19 SAYI: 3

İçindekiler

Makaleler

Üniversite Hastanelerinin Faturalama Sürecindeki Sorunları Üzerine Bir Araştırma PDF
Mehmet GENÇTÜRK, İbrahim Hüseyin CANSEVER
Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Suat YÜKSEL, Oğuz IŞIK, Özgür UĞURLUOĞLU, Gülcan KAHRAMAN
Örgüt İkliminin Belirlenmesi: Kamu Hastanesi Örneği PDF
Yasemin AKBULUT, Gamze KUTLU
Psikolojik Sermayenin Çalışan Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma PDF
Fuat KORKMAZER, Erhan EKİNGEN, Ahmet YILDIZ
Sağlık ve Eğitim Sektöründeki Kadın Çalışanların Cam Tavan Algısının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi PDF
Taşkın KILIÇ, Ahmet Burhan ÇAKICI
Hastanelerin Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Biriminde Çalışan Sağlık Personelinin Çalışan Güvenliği Konusundaki Farkındalığı PDF
Gülcan KAHRAMAN, Günnur ÖZYİĞİT, Sıdıka KAYA
Sağlık Hizmetlerinde Bireysel Ölçüm ve Giyilebilir Teknoloji: Olası Katkıları, Güncel Durum ve Öneriler PDF
Seda AYDAN, Murat AYDAN
Sağlık Alanında Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Kullanımı: Literatür İncelemesi PDF
Gökhan AĞAÇ, Birdoğan BAKİ
Sağlık Alanındaki Ayrımcı Tutum ve Davranışlar: Kavramsal Bir İnceleme PDF
Ahmet ALKAN, Ramazan ERDEM, Rukiye ÇELİK


ISSN: 2148-9041