İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması

Servet KARASU, Emre OTAY, Harun KARAMAN, Ergun UZLU, Murat CAN, Şaban Emre KARTAL, Yusuf CEYLAN
2.919 1.034

Öz


Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir. Ovit Tüneli’nin tamamlanması bu ulaştırma koridorundaki Kuzey-Güney yük hareketinde ve özellikle İran transit yükünde avantaj kazanılmasına imkân sağlayacaktır.

Yapımı devam etmekte olan yol projeleri ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ürünlerinin önemli bir bölümünün İyidere-Of bölgesinde yapılması planlanan limana çıkarılarak dünya pazarlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca bu yol, Doğu ve Orta Doğu’da yer alan komşularımızın da Karadeniz’e ulaşımını sağlayacak, ihracat ve ithalatlarını bölgede yapılacak olan liman üzerinden gerçekleştirmelerine imkân verecektir. Bölgede inşa edilecek liman, İran’ın Tebriz şehrinin dış pazarlara açılacağı en yakın liman olacaktır. İyidere-Of havzasında inşa edilecek limanın hem bölge illeri hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Bu çalışmada, yapılacak olan liman yerinin belirlenebilmesi için ilgili sahada batimetri çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tüm derinlik değerleri, değişken olan su seviyesinden bağımsız olarak ülke harita datumuna Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA) indirgenmiştir.

Derinlik ölçümlerinde 235 KHz frekansındaki Ohmex SonarMite/BTX Singlebeam Echosounder ve konumlama için Topcon HiPer V GNSS sistemi kullanılmıştır. Ölçümlerde yüksek hassasiyet sağlanmak amacıyla AML Oceanographic cihazı ile sesin sudaki yayılma hızı ölçülmüştür.  Konumlama ve derinlik verileri Kordil Navigation programı ile toplanmıştır. PDS2000 programı kullanılarak veriler gözden geçirilmiş ve görseller hazırlanmıştır.


Anahtar kelimeler


Doğu Karadeniz, Liman, Batimetri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması Sonuç Raporu, 2010, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. ve Belde Proje ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Ankara.

Karasu, S., Proje Koordinatörü, 2014, Doğu Karadeniz Endüstriyel Gelişme Bölgesi Fizibilite Raporu, 170 sh., Rize.

Kordil Batimetri Studio kullanım kılavuzu (www.batimetristudio.com).