Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 2 Sayı: 3 3B CBS Gerçeklestiriminin Önündeki Zorluklar ve 3B Konumsal Analiz Uygulamaları Öz   PDF
İsmail Rakıp KARAŞ, Fatmagül BATUK, Erdener YEŞİL
 
Cilt: 6 Sayı: 3 Açık Maden İşletmeciliği Uygulamalarında Elipsoidal Yükseklik Farklarından Ortometrik Yükseklik Belirleme Üzerine Deneysel Araştırma Öz   PDF
Hakan AKÇIN, Aliihsan ŞEKERTEKİN
 
Cilt: 4 Sayı: 3 AİRBORNE LİDAR TEKNOLOJİSİ İLE SAYISAL HARİTA ÜRETİMİ VE ŞIRNAK ÖRNEĞİ Öz   PDF
Sinan ALTINIŞIK
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Alana Dayalı Görüntü Eşleme Metotları İle Sayısal Arazi Modeli Üretimi Öz   PDF
Fikret KARALAR, Murat UYSAL, Abdullah VARLIK, Zekai Cevdet CAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) Arazi Yönetimi Mevzuatının Benzerliklerinin Tespitinde Ortak Atıf ve Ortak Kavramlar Yönteminin Kullanımı Öz   PDF
Zeynel Abidin POLAT, Mehmet ALKAN
 
Cilt: 5 Sayı: 3 Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi Öz   PDF
Pınar ÇAKIR, Faik Ahmet SESLİ
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Bağımsız Bileşenler Analizi ile Video Görüntülerinden Öz Bilgilerin Çıkarılması Öz   PDF
Sedat DOĞAN, Halil AKINCI
 
Cilt: 1 Sayı: 3 Balıkesir İvrindi Örneğinde Taşınmaz Geliştirmede CBS Kullanımı Öz   PDF
Yener SAÇIN, Saffet ERDOĞAN, Hülya DEMİR
 
Cilt: 6 Sayı: 3 Baraj Emniyeti ve Deformasyon İzleme Çalışmaları Atatürk Barajı Örneği Öz   PDF
Yunus KALKAN
 
Cilt: 5 Sayı: 1 Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Öz   PDF
Mehmet YILMAZ
 
Cilt: 5 Sayı: 3 CBS Yardımıyla Zamantı Çayı Havzası Ekoturizm Çekiciliklerinin Sunulması Öz   PDF
Hakkı YAZICI, S. Hilmi ŞAHİN
 
Cilt 7, Sayı 3 (2015) CBS’nin Yerel Yönetimlerde Kullanımı ve Kent Bilgi Sistemleri Öz   PDF
Saye Nihan ÇABUK
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) ile Askeri Karar Verme Süreci Etkinliğinin Artırılması Öz   PDF
Kerim GOZTEPE, Ahmet AKDAG
 
Cilt 7, Sayı 2 (2015) Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Trafik Kaza Kara Nokta Belirleme: Ampirik Bayes Uygulaması Öz   PDF
Mehmet Ali DERELİ, Saffet ERDOĞAN, Ömer SOYSAL, Alper ÇABUK, Murat UYSAL, İbrahim TİRYAKİOĞLU, Hüseyin AKBULUT, Süleyman DÜNDAR, Hamza ERDOĞDU, Sinan SARAÇLI, Mustafa YALÇIN, Ahmet Emin GÜLAL, Merve TAŞBAŞ, Mahmut KANTAR, Yaşar ARSLAN
 
Cilt: 6 Sayı: 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Öz   PDF
Saye Nihan ÇABUK
 
Cilt: 5 Sayı: 2 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sondaj Derinliğinin Sıvılaşma Analizine Etkisinin Belirlenmesi (Eskişehir Örneği) Öz   PDF
Eren BAYRAKCI, Emrah PEKKAN, Uğur AVDAN, Yücel GÜNEY
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Heyelan Duyarlılık Analizi: Ganos Dağı Örneği (Tekirdağ) Öz   PDF
Emre ÖZŞAHİN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Taşınmaz Mal Değerlemesi: Afyonkarahisar İl Merkezi Örneği Öz   PDF
Eda DEVECİ, İbrahim YILMAZ
 
Cilt: 5 Sayı: 1 CSRS-PPP, MagicGNSS ve APPS Web Tabanlı Yazılımların Statik PPP Modüllerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Salih ALÇAY, Cemal Özer YİĞİT, Ayhan CEYLAN
 
Cilt: 6 Sayı: 3 Deprem Kaynaklı Toplam Elektron İçeriği Değişimlerinin Araştırılması: Ege Denizi Depremi (24.05.2014 Mw:6.5) Öz   PDF
Mustafa ULUKAVAK, Mualla YALÇINKAYA
 
Cilt: 1 Sayı: 3 Deprem ve Patlatmaların Rize Bölgesi Heyelanlarına Etkisi Öz   PDF
Selçuk REİS, Temel BAYRAK, Murat ERDURAN, Ali YALÇIN
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Öz   PDF
Abdullah VARLIK, Özşen ÇORUMLUOĞLU
 
Cilt: 1 Sayı: 3 Dijital Fotogrametride Alana Dayalı Görüntü Eşleme Yöntemleri Öz   PDF
Abdullah VARLIK, Murat UYSAL, Fikret KARALAR, Z Cevdet CAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2015) Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Olarak Yöneylem Araştırmasının Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı Öz   PDF
Ömür DEMİRER, Reha Metin ALKAN
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Doğal Afetlere Yönelik Bütünleşik Konumsal Veri Tabanı Modelinin Geliştirilmesi Öz   PDF
Uğur AVDAN, Ayhan ALKIŞ
 
Toplam 93 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 1309-3983