Hayvansal Üretim

191.331 3.236
Hayvansal Üretim

Yıl: 2013 Cilt: 54 Sayı: 2

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Kesim Sırasında Farklı Frekanslarda Alternatif ve Doğru Akım Uygulamalarının Etlik Piliçlerin Bazı Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi PDF
İhsan Bülent Helva, Mustafa Akşit
Etlik Piliçlerde Öğün Yemleme Uygulamalarının Performans, Parametreleri ve Korku Davranışı Üzerine Etkileri PDF
Zümrüt Açıkgöz, Özge Altan, Figen Kırkpınar, Özer Hakan Bayraktar
Prediction of Metabolisable Energy Value and in vivo Digestibility of Some Organic Feedstuffs and Diet for Roosters PDF
Figen Kırkpınar, Muazzez Polat, Hülya Özelçam, Hülya Hanoğlu, Yılmaz Şayan
Gökçeada Kuzularının Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi PDF
Ayhan Ceyhan, Tamer Sezenler, Mehmet Akif Yüksel, Mesut Yıldırır
Genel Doğrusal Karışık Modellerde Farklı Kovaryans Yapıları ve Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması PDF
Gazel Ser, Barış Kaki, Abdullah Yeşilova, Ayhan Yılmaz

Derlemeler

İşçi Arılarda (A. mellifera L.) Yumurta Denetleme Davranışı PDF
Gonca Özmen Özbakır
Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi PDF
Burcu Aktaş, Pınar Özdemir, Hatice Basmacıoğlu-Malayoğlu
Buzağı Beslemede Doğal Yem Katkı Maddelerinin Kullanımı PDF
Hayrullah Bora Ünlü, Ramazan Erkek, Mürsel Özdoğan, Selim Mert


ISSN: 1301-9597